Sastanci

desc

I Simpozijum o neuropatijama sa međunarodnim učešćem - Belgrade Neuropathy Update, Beograd, 10-11.04.2014.

I Simpozijum o neuropatijama sa međunarodnim učešćem (Belgrade Neuropathy Update) je održan od 10. do 11. aprila 2014. godine u Beogradu u organizaciji SUPNS i DNS. Domaćin Simpozijuma je bila Klinika za neurologiju KCS i Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Predavanja su držali eminentni stručnjaci iz inostranstva: Prof. David Cornblath (John Hopkins Hospital, Baltimore, USA), Prof. Eduardo Nobile-Orazio (Instituto Clinico, Humanitas University, Milano, Italia), Prof. Giuseppe Lauria (Instituto Neurologico Carlo Besta, Milano, Italia). Pored toga, predavanja su održali i eminentni stručnjaci iz oblasti perifernih neuropatija iz zemlje: prof. Slobodan Apostolski (Beograd), prof. Dragana Lavrnić (Beograd), prof. Zorica Stević (Beograd), prof. Vidosava Rakočević Stojanović (Beograd), ass. Ivana Basta (Beograd). Predavači iz regiona su bili prof. Ljubica Šuturkova (Skoplje, Makedonija), doc. Ervina Bilić (Zagreb, Hrvatska). Pored ex catedra predavanja, u okviru Simpozijuma bila su prezentovana srpska iskustva u dijagnostici, lečenju i formiranju registara za neuropatije, kao i prikazi zanimljivih slučajeva bolesnika sa neuropatijama od strane mladih neurologa iz regiona.

desc

I škola EMG - 14.11.2013, IX/XV Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem, Beograd

IX/XV Kongres neurologa Srbije okupio je više od 700 neurologa iz zemlje i regiona, kao i značajan broj stranih predavača. Ovo je bio do sada najveći i najbolje organizovan neurološki kongres u Srbiji.

Jedna od glavnih tema bile su neuromišićne bolesti. U okviru ove oblasti održana je Škola elektromiografije, kao i tri minisimpozijuma: Novine u dijagnostici i terapiji neuropatija, Značaj rane dijagnostike bolesti motoneurona i Sindromi oštećenja neuromišićne transmisije i mišića.

Školu za EMG, prvu takve vrste u Srbiji, pohađalo je više od 50 učesnika.

Predavači su bili: prof. dr Milan Cvijanović (Novi Sad), ass. dr Aleksandra Kačar (Beograd), prof. dr T. Ilić (Beograd), dr Ivan Marjanović (Beograd), prof. dr Vedrana Milić-Rašić (Beograd), dr Ana Nikolić (Beograd), dr sc. med. Sanja Pavlović (Beograd) i dr Miroslav Stojanović (Kragujevac).

Pored klasičnih predavanja, održane su i demonstracije na dobrovoljcima sa različitim oboljenjima perifernog nervnog sistema.

desc

III sastanak SUPNS - 24. maj 2013, Vrdnik

Uvodno obraćanje prof. dr Milana Cvijanovića i prof. dr Zorice Stević bilo je u formi kratkog izveštaja dosadašnjih aktivnosti uz predlog budućih aktivnosti Udruženja.

U daljem toku sastanka ass. dr Aleksandra Kačar referisala je o napretku u formiranju Internet stranice SUPNS. Podnet je kratak izveštaj o edukaciji u oblasti kvantitativnog senzornog testiranja (QST) u Zagrebu. Pored toga, saopšteno je da je SUPNS popunilo upitnik za EFNS/PNS Guideline Audit Programme za hroničnu inflamatornu demijelinizacionu polineuropatiju (CIDP) i multifokalnu motornu neuropatiju (MMN).

U narednom periodu planirano je održavanje EMG škole i sledećeg sastanka SUPNS na IX/XV Kongresu neurologa Srbije, kao i formiranje programa akreditovanih predavanja za sledeće polugodište. Poseban fokus bio je na najavi međunarodnog sastanka o perifernim neuropatijama, koji će biti organizovan u Beogradu u aprilu 2014. godine uz učešće gostiju iz EFNS/PNS.

Na sastanku je predloženo da se u narednom periodu preduzme inicijativa da se formira uniformni program edukacije iz elektromioneurografije u Srbiji. Potom je ass. dr Alekdandra Kačar održala interaktivno predavanje pod nazivom „EMG protokoli“.

desc

Jednodnevna edukacija primene kvantitativnog senzornog testiranja (QST) u oboljenjima perifernih nerava - 20. maj 2013, Zagreb, Hrvatska

Zahvaljujući gostoprimstvu prof. dr Sanje Hajnšek, direktorke Klinike za neurologiju KBC Zagreb, kao i neposrednom domaćinu doc. dr Ervini Bilić, lekari Klinike za neurologiju KCS (ass.dr Ivana Basta, dr Ana Nikolić i dr Ivan Marjanović) imali su priliku da u toku jednodnevne edukacije iz QST ovladaju još jednom tehnikom u dijagnostici bolesti perifernih nerava.

Tokom edukacije u Zagrebu razmatrani su najčešći razlozi za upućivanje pacijenta na ovakvu vrstu pregleda. Radom sa samim pacijentima edukacija je bila upotpunjena i adekvatnim formiranjme nalaza. Primarni značaj ovog testiranja je postavljanje dijagnoze i objektivizacija ispada senzibiliteta kod neuropatije tankih vlakana i bolnih neuropatija druge etiologije. Kvantitativnim ispitivanjem temperaturnih razlika (toplo/hladno) u određenim regionima, kao i kvantitativnim merenjem osećaja vibracije, dobijena je mogućnost kvantitativnog izražavanja oštećanja vlakana koja prenose ovu vrstu nadražaja, a samim tim i mogućnost objektivizacije tegoba pacijenta i praćenja terapijskog efekta.

Aparat za QST je doniran Klinici za neurologiju KCS od strane kompanije Direct Media a.d, kojoj se i ovog puta zahvaljujemo na pomoći oko organizacije ove edukacije

desc

II sastanak SUPNS - 17. januar 2013, Beograd

Na početku I sastanka SUPNS okupljenima se obratio akademik prof. dr Vladimir S. Kostić, počasni član Udruženja i prof. dr Ranko Raičević, predsednik Upravnog odbora.

Zatim su se obratili predsednica SUPNS, prof. dr Zorica Stević, kao i potpredsednici prof. dr Milan Cvijanović i dr Miroslav Stojanović, koji su govorili o upisivanju Udruženja u Registar Agencije za privredne registre, kao i o otvaranju dinarskog i deviznog računa kod Reiffeisen banke, AD Beograd. Saopšteno je da Udruženje u tom trenutku ima oko 40 članova. Takođe je doneta odluka o osnivanju Internet stranice SUPNS. Napravljen je plan budućih edukacija i sastanaka, plan aktivnosti na nacionalnom kongresu i plan pozivanja gostiju iz inostranstva.

U okviru sastanka održana su i dva predavanja: "Značaj i ograničenja EMNG u dijagnostici polineuropatija" (ass. dr Zita Jovin) i "Elektrofizioloska dijagnostika mijastenije gravis" (dr Ana Nikolić).

Druženje je nastavljeno u prijatnoj atmosferi na ručku u organizaciji prijatelja SUPNS, farmaceutske kuće Berlin-Chemie.

desc

Osnivačka skupština SUPNS - 19. jun 2012, Novi Sad

Srpsko udruženje za periferni nervni sistem je osnovano 19. juna 2012. godine u Novom Sadu. Osnivači su prof. dr Zorica Stević (Beograd), prof. dr Milan Cvijanović (Novi Sad) i dr Miroslav Stojanović (Kragujevac).

Za sedište Udruženja određena je Klinika za neurologiju KCS u Beogradu.

Mediji

Sastanak

desc

I Simpozijum o neuropatijama sa međunarodnim učešćem - Belgrade Neuropathy Update, Beograd, 10-11.04.2014.

Kongres

desc

I škola EMG - 14.11.2013, IX/XV Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem, Beograd

Sastanak

desc

III sastanak SUPNS - 24. maj 2013, Vrdnik

Edukacija

desc

Jednodnevna edukacija primene kvantitativnog senzornog testiranja (QST) u oboljenjima perifernih nerava - 20. maj 2013, Zagreb, Hrvatska

Sastanak

desc

II sastanak SUPNS - 17. januar 2013, Beograd

Skupština

desc

Osnivačka skupština SUPNS - 19. jun 2012, Novi Sad

Edukativni materijal

desc

Neuropathy Update