O nama

DNS - NUGS

NUGS

Nacionalno udruženje za glavobolje Srbije (NUGS) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano u Beogradu, 10. novembra 2011. godine, da bi se ostvarili ciljevi u oblasti unapređenja znanja i metoda u prevenciji, otkrivanju i lečenju glavobolja.

DNS - NUGS

Vizija

Individualan pristup svakom bolesniku sa glavoboljom prema standardima koji se baziraju na savremenom znanju o glavoboljama

DNS - NUGS

Misija

Doprinos razvoju i unapređenju prevencije, otkrivanja i lečenja glavobolja i njihovih komplikacija, afirmacija interdisciplinarnog pristupa u dijagnostici i lečenju glavobolja. edukacija i stalna saradnja i razmena iskustava i znanja iz ove oblasti.

DNS - NUGS

Organizacija

Predsednik
Doc. Dr Jasna Zidverc-Trajković

Počasni predsednik
Prof. Dr Jelena Mihaljev-Martinov

Potpredsednici
Dr Srđan Sretenović
Doc. Dr Svetlana Simić
Prof. Dr Mirjana Spasić
Dr Sanja Milojević


Predsednik naučnog komiteta
Prof. Dr Nadežda Šternić

Sekretar
Dr Aleksandra Radojičić

Blagajnik
Dr Ana Podgorac

Nadzorni odbor udruženja
Prof. Dr Marija Žarkov
Prof. Dr Milica Prostran
Prof. Dr Ranko Raičević


Naučni komitet
Akademik Prof. Dr Vladimir S. Kostić
Prof. Dr Žarko Martinović
Prof. Dr Biljana Stojimirović
Prof. Dr Tatjana Pekmezović
Prof. Dr Vesna Starčević
Prof. Dr Slobodan Apostolski
Prof. Dr Dragana Lavrnić
Prof. Dr Vidosava Rakočević
Prof. Dr Zagorka Jovanović
Prof. Dr Ljiljana Janković
Prof. Dr Ivana Novaković
Prof. Dr Mirjana Spasić
Prof. Dr Gordana Tončev
Prof. Dr Dragoslav Sokić
Prof. Dr Vitomir Konstantinović
Prof. Dr Marija Knežević Pogančev


Upravni odbor
Doc. Dr Jasna Zidverc-Trajković
Dr Aleksandra Radojičić
Dr Ana Podgorac
Dr Srđan Sretenović
Dr Aleksandar Stanić
Doc. Dr Svetlana Simić
Doc. Dr Aleksandar Kopitović
Dr Mirjana Jovanović
Doc. Dr Jasna Jančić
Dr Danka Kostadinović
Dr Sanja Milojević
Dr Željko Bošković
Dr Milan Nikolić
Dr Maja Nešković
Dr Ivana Ribarić


Galerija

nugs

Evropska škola glavobolja 2012

nugs

Kurs kontinuirane medicinske edukacije u 2013 - Istine i zablude o glavoboljama 2013.

Članstvo

Ukoliko ste lekar, stručnjak ili istraživač koji se bavi bazičnim, farmakološkim ili drugim istraživanjem glavobolja i želite da postanete član NUGS-a možete da popunite pristupni list. Mesečna članirana iznosi 100,00 dinara. Pristupni list i uplatnicu možete poslati poštom, faksom ili elektronskom poštom. Vaše članstvo biće definitivno odobreno tokom prvog sledećeg sastanka NUGS-a o čemu ćete biti obavešteni elektronskom poštom.

Na websajtu nugs.rs možete preuzeti PRISTUPNI LIST.

Kontakt

 • Adresa

  Nacionalno udruženje za glavobolje Srbije - NUGS


  Klinika za neurologiju KCS
  Klinički centar Srbije
  Dr Subotića 6
  Poštanski pregradak 12
  11129 Beograd
  Srbija

 • Telefon

  +381 11 30 64 235

 • e-mail

  mail.nugs@gmail.com