Društvo neurologa Srbije

Drušvo neurologa Srbije...

... je neprofitabilna strukovna organizacija čiji su osnovni ciljevi nacionalna promocija ostvarenja sveobuhvatne medicinske usluge obolelima od neuroloških bolesti i podrška neurolozima i lekarima na specijalizaciji iz neurologije u rutinskom kliničkom radu, istraživačkim i akademskim aktivnostima. Naša organizacija posvećena je održavanju stalne stručne saradnje sa neurolozima u regionu i evropskim i svestkim neurološkim centrima i negovanju komunikacije sa udruženjima koja zastupaju interese bolesnika. U važna načela naše asocijacije uvrstili smo i uvećanje znanja o poremećajima nervnog sistema i povećanje obima i kvaliteta edukativnih aktivnosti vezanih za neurološke bolesti u drugim medicinskim disciplinama.
Društvo neurologa Srbije je krovno udruženje drugih društva i sekcija iz oblasti neurologije: Društvo mladih neurologa Srbije (DMNS), Nacionalno udruženje za neuroangiologiju Srbije (NNS), Nacionalno udruženje za glavobolje Srbije (NUGS), Srpsko somnološko društvo (SSD), Srpsko udruženje za periferni nervni sistem (SUPNS), Sekcija za retke neuromišićne bolesti, Udruženje za kliničku neurofiziologiju Srbije, Radna grupa za multiplu sklerozu, Radna grupa za bolest malih krvnih sudova mozga.