O nama

Srpsko somnološko društvo

Srpsko somnološko društvo

je nacionalno naučno-stručno neprofitabilno udruženje čiji je cilj unapredjenje svih aspekata proučavanja i promocije kako normalnog spavanja tako i bolesti spavanja. Ovaj rad uključuje organizaciju naučnih skupova, obrazovanje i trening kadrova kao i širenje informacija iz oblasti spavanja i njegovog izučavanja.

Srpsko somnološko društvo

Nastanak

Osnivačka skupština “Srpskog Somnološkog Društva” je održana u Beogradu, u četvrtak, 24. III 2011, na Klinici za neurologiju Kliničkog centra Srbije. Prisustvovao je 21 član-osnivač.
Jednoglasno su izabrani organi Skupštine, usvojeni osnivački dokumenti, statut i ciljevi Društva (PIB: 107255087).

Srpsko somnološko društvo

Vizija

Uspostavljanje medicine spavanja kao bazične nauke preko koje je omogućeno mladom lekaru i istraživaču da uspostavi kontakt sa svakom drugom oblasti medicine.

Srpsko somnološko društvo

Ciljevi

1) Strukovno promovisanje medicine spavanja u Srbiji, medju različitim specijalnostima lekara (lekari opšte prakse; neurolozi, pedijatri, pulmolozi, internisti, endokrinolozi, psihijatri, otorinolaringolozi, itd);

2) Upoznavanje javnosti, promocija i popularisanje znanja o bolestima spavanja u Srbiji;

3) Organizovanje zdravstvene službe u vezi medicine spavanja u Srbiji;

4) Pravljenje mreže ustanova i laboratorija i njihovo povezivanje u okviru medicine spavanja;

5) Obrazovanje kadrova za rad u oblasti medicine spavanja (edukacioni centri, škole, simpozijumi, sastanci);

6) Učlanjenje u medjunarodne i svetske organizacije koje se bave medicinom spavanja;

7) Organizovanje nacionalnog časopisa u Srbiji koji se bavi medicinom spavanja;

Srpsko somnološko društvo

Organizacija

Predsednik SSD
dr Slavko Janković

Potpredsednk SSD
dr Miodrag Vukčević

Upravni odbor
dr Vlada Radivojević
dr Srdjan Milovanović
dr Željko Bošković


Nadzorni odbor
dr Dragoslav Sokić
dr Nikola Trajanović
dr Milan Latas


Počasni predsednik
Akademik Prof. dr Veselinka Šušić

Počasni članovi
Akademik Prof. dr Vladimir Kostić
Prof. dr Dragoslav Ercegovac
Prof. dr Žarko Martinović
Prof. dr Nikola Ilanković
Prof. dr Branko Djurović

Statut (pdf)

SSD

Članstvo

Član Srpskog somnološkog društva može biti svako lice koje prihvata ciljeve i Statut Društva.
Članstvo u Srpskom Somnološkom Društvu je dobrovoljno, a ostvaruje se podnošenjem prijave za učlanjenje Upravnom odboru Društva.
Članstvo u Društvu podrazumeva plaćanje članarine.

Postoje tri oblika članstva:
1) Članovi-osnivači
(čine ih ljudi koji su prisustvovali Osnovačkoj skupštini).
2) Počasni član
(postaje se odlukom koju donose upravni organi Skupštine Društva).
3) Redovni član.

Osnivačka skupština

SSD

Osnivačka skupšina Srpskog somnološkog društva u Beogradu, 2011.

SSD

21 član osnivač Srpskog somnološkog društva

Sedište

“Srpsko somnološko društvo”
ima sedište na Klinici za neurologiju,
Klinički centar Srbije,
11000 Beograd, dr Subotića 6, Srbija.