O časopisu "Neurovesti"

Poštovane kolege!

"Neurovesti" predstavljaju elektronsku publikaciju Društva mladih neurologa Srbije sa besplatnim pristupom preko web-adrese www.neurovesti.org, i dinamikom objavljivanja na mesečnom nivou.
Ideja vodilja ove publikacije se menjala, sazrevala, prativši periodično regionalno predstavljanje mladih neurologa u domenu različitih oblasti neurologije.
Sadašnji interaktivni format predstavlja još jedan edukativni iskorak DMNS, uz veliku pomoć starijih kolega, praćeno aktuelnim stručnim servisnim informacijama (novosti, najave, izveštaji sa skupova i sl.)

Za sve nas, ključna je povratna informacija od Vas, naših čitalaca.
Te Vas molimo da sve Vaše sugestije pošaljete putem mejla na sledeću adresu: mediji@drustvoneurologasrbije.org

Publikacije

desc