Stipendije

Novi konkurs za stipendije

Drage kolege,
Društvo neurologa Srbije otvara konkurs za mlade neurologe do 38 godina za dodelu stipendija „Dr Laza K. Lazarević“ i „Dr Milica Barlović“. Prijavljivanje je potrebno obaviti od 1. januara 2020. do 31. januara 2020. na mail adresu tehničkog sekretara Društva:

tehnickisekretar@drustvoneurologasrbije.org

Iznos stipendija, odnosno novčanih nagrada je 2.000 evra (svaka).

Obrazac i obrazloženje bodovanja

Obrazac prijave na konkurs za usavršavanje ,,Dr Laza K. Lazarević“ možete preuzeti ovde.
Obrazac prijave na konkurs za usavršavanje ,,Dr Milica Bralović“ možete preuzeti ovde.
Preuzmite obrazac, popunite i u elektronskoj formi pošaljite putem navedene e-mail adrese.

Konkurisanje se obavlja popunjavanjem gore navedenog aplikacionog formulara i prilaganjem sledećih dokumenata:
- fotokopija pasoša (ili lične karte),
- curriculum vitae,
- spisak publikovanih radova,
- pismo preporuke pretpostavljenih kolega (načelnik ili direktor ustanove u kojoj radite),
- motivaciono pismo.

Obrazloženje bodovanja za profesionalno usavršavanje ,,Dr Laza K. Lazarević“ i “Dr Milica Bralović” preuzmite ovde.

Komisiju za stipendiju „Dr Laza Lazarević“ činiće:
puk. prof. dr Ranko Raičević
prof. dr Dragoslav Sokić
prof. dr Gordana Tončev
doc. dr Aleksandar Ristć
dr Olivera Tamaš

Komisiju za stipendiju „Milica Barlović“ činiće:
prof. dr Marina Svetel,
prof. dr Slobodan Vojinović
prof. dr Toplica Lepić
prod. dr Zorica Stević
doc. dr Željko Živanović

Za stipendiju „Milica Barlović“ prednost će imati kandidati čije je polje interesovanja iz oblasti cerebrovaskularnih bolesti i demencija.

Odluka o dobitnicima stipendija biće saopštena u drugoj polovini februara 2020.

Srdačno,
Predsednik Društva neurologa Srbije
puk. prof. dr Ranko Raičević

Konkurs za stipendije 2018

Drage kolege,
Društvo neurologa Srbije otvara konkurs za dodelu ovogodišnjih stipendija „Dr Laza Lazarević“ i „Milica Barlović“. Prijavljivanje je potrebno obaviti do 07.09.2018. na mail adresu tehničkog sekretara Društva. Iznos stipendija, odnosno novčanih nagrada je 2.000 evra (svaka).

Komisiju za stipendiju „Dr Laza Lazarević“ činiće:
puk. prof. dr Ranko Raičević
prof. dr Dragoslav Sokić
prof. dr Gordana Tončev
dr Mirjana Stojković

Komisiju za stipendiju „Milica Barlović“ činiće:
prof. dr Marina Svetel,
prof. dr Marina Žarkov
prof. dr Slobodan Vojinović
dr Marija Grunauer

Za stipendiju „Milica Barlović“ prednost će imati kandidati čije je polje interesovanja iz oblasti cerebrovaskularnih bolesti i demencija.

Ove godine biće dodeljena i treća stipendija u istom iznosu iz fonda DNS, a na osnovu uštede.

Članovi komisije za treću stipendiju biće:
puk. prof. dr Ranko Raičević
prof. dr Dragoslav Sokić
dr Željko Živanović

Odluka o dobitnicima ovogodišnjih stipendija biće saopštena tokom trajanja Škole DMNS, na Paliću.

Konkurs za stipendije 2017

Poštovani članovi Društva maldih neurologa Srbije,
ove godine Društvo neurologa Srbije dodeliće dve stipendije u iznosu od 2000€ za edukaciju maldih neurologa. Jednu tradicionalno daje farmaceutska kuća Bayer, aod ove godine ustanovljena je stipendija „Milica Barlović“ koju dodeljuje farmaceutska kuća Pharmaswiss. Kriterijumi za izbor su isti kao i do sada, s tim da će prednost za dobijanje stipendije za nagradu „Milica Barlović“ imati istraživači iz oblasti vaskularne bolesti i demencije.

Molimo Vas da potrebna dokumenta dostavite najkasnije do 15. avgusta 2017. godine dr Viktoru Pasovskom na njegov e-mail: viktorpasovski@yahoo.com.

Kandidati će biti razmatrani i referisani na sednici predsedništva početkom septembra.

Odluka o dobijenoj stipendiji „Milice Brlović“ i urušenje iste bit će objavljeno 19. septembra 2017. godine, a ime i nagrada drugog stipendiste bit će saopšteno na Školi urgentne neurologije.

Presednik društva mladih neurologa Srbije
dr Mirjana Stojković,
Predsednik Društva neurologa Srbije
pukovnik prof dr Ranko Raičević

Konkurs za stipendiju Fondacije "Profesor Risto Bokonjić" za 2016/2017.

Drage kolege,
Sve informacije u vezi konkursa za stipendiju Fondacije "Profesor Risto Bokonjić" za 2016. godinu i 2017., možete pogledati na sledećem linku.

INFO »

Rok za podnošenje aplikacije za 2016. godinu je 31. OKTOBAR 2016.

Svu dokumentaciju poslati na email Ass dr Marku Ercegovcu ercegovacmarko@gmail.com ili Prof. dr Jeleni Drulović jelena60@eunet.rs do 31.10.2016.

Ass dr Marko Ercegovac,
Član komisije fondacije Prof Bokonjić

Konkursa za stipendiju "dr Laza K. Lazarević" - Bayer 2016.

Drage kolege,
konkurs za stipendiju "dr Laza K. Lazarević - Bayer" za 2016. godinu je završen.
Ime dobitnika stipendije će biti objavljeno tokom V Škole DMNS, koja će se održati
14-15. oktobra 2016 u Paliću.

Željko Živanović,
Odbor za stipendije DMNS

Odluka o usavršavanju
"Dr LAZA K. LAZAREVIĆ" - Bayer

Odluka o usavršavanju „Dr Laza K. Lazarević“ - Bayer namenjena je članovima DMNS koji žele da se profesionalno usavršavaju i steknu nova iskustva radeći na neurološkim odeljenjima eminentnih zdravstvenih centara u Evropi.

Za ovu vrstu usavršavanja mogu konkurisati svi članovi DMNS.

Cilj usavršavanja je poboljšanje nivoa znanja i veština kako u svakodnevnom kliničkom radu mladih neurologa, tako i u sprovođenju naučnih istraživanja u oblasti kliničke neurologije, upoznavanje novih dijagnostičkih procedura, upoznavanje najnovijih evropskih protokola, olakšanje buduće saradnje i projekata sa eminentnim evropskim ustanovama.

Planirana poseta organizovaće se u akademskim/univerzitetskim evropskim centrima. Na raspolaganju su nam sledeći gradovi: Milano, Drezden ili Inzbruk. Planirani boravak je u trajanju od mesec dana, a planirana novčana sredstva u vrednosti od 2.000 evra u dinarskoj protivvrednosti namenjena su za pokrivanje troškova puta, smeštaja i boravka.

Neophodno je znanje engleskog ili jezika koji se govori u zemlji u kojoj se planira boravak.

Konkurisanje se obavlja popunjavanjem aplikacionog formulara, koji možete naći na sajtu Društva neurologa Srbija i prilaganjem sledećih dokumenata: - fotokopija pasoša (ili lične karte),
- curriculum vitae,
- spisak publikovanih radova,
- pismo preporuke pretpostavljenih kolega (načelnik ili direktor ustanove u kojoj radite),
- motivaciono pismo

Celokupna dokumentacija mora biti poslata putem pošte, na adresu:

Društvo neurologa Srbije
Klinika za neurologiju, VMA
Crnotravska br. 17
11000 Beograd
Srbija

i putem mejla: stipendija@drustvoneurologasrbije.org

Selekciju kandidata obavljaće tim koji čine predsedništvo DNS, predsedništvo DMNS i Odbor za stipendije DMNS na osnovu podataka iz biografije i pisama preporuke.

Rezultati konkursa biće poznati najkasnije do 1. septembra tekuće godine. Kandidati koji budu izabrani biće obavešteni klasičnom i elektronskom poštom. Usavršavanje bi trebala da se realizuje do aprila naredne godine.

Od izabranog kandidata se očekuje da po završetku edukacije dobije propratno pismo (pismo preporuke) mentora kod koga je obavio edukaciju. Po povratku u matičnu ustanovu (najkasnije mesec dana od dana povratka) izabrani kandidat bi trebalo da podnese predstavništvu DMNS kratak izveštaj o boravku koji bi sadržao opšti utisak o uspešnosti edukacije, prednosti i manjkavosti boravka i sugestije koje bi pomogle u daljem razvoju projekta stipendiranja i okviran finansijski izveštaj.

Izveštaj sa boravka uvrstiće se u sadržaj časopisa Društva mladih neurologa Srbije, Sinapsa.

Željko Živanović,
predsednik Odbora za stipendije

Obrazac i obrazloženje bodovanja

Obrazac prijave na konkurs za usavršavanje ,, DrLaza K. Lazarević“ - Bayer, preuzmite ovde.
Preuzmite obrazac, popunite i u elektronskoj formi pošaljite putem dole navedene e-mail adrese.

Obrazloženje bodovanja za profesionalno usavršavanje ,,Dr Laza K. Lazarević“
preuzmite ovde.

Kontakt mail: stipendija@drustvoneurologasrbije.org

Izveštaji

Izveštaj sa usavršavanja
Stipendija „Dr Laza K. Lazarević“ - Bayer za 2015.

Autor: Nemanja Popović

Boravak na stručnom usavršavanju kao dobitnik stipendije “Dr Laza K. Lazarević“ – Bayer za 2015. godinu, započeo sam 3. jula ove godine. Tokom mesec dana imao sam čast i zadovoljstvo da radim pod mentorstvom prof. Valerie Caso u bolnici Santa Maria della Misericordia u Peruđi...

Izveštaj »

dns

Izveštaj dobitnika Odluke o usavršavanju
„Dr Laza K. Lazarević“ - Bayer za 2015.

Autor: Srđan Ljubisavljević
Odsek za glavobolje i hronično bolna stanja, Klinika na neurologiju, KC Niš

Izveštaj »

Izveštaj o dobitniku stipendije
„Dr Laza K. Lazarević“ - Bayer za 2015.

Nakon završenog konkursa koji je održan u maju, a prema sačinjenoj rang listi kandidata, predsedništvo Društva neurologa Srbije, Društva mladih neurologa Srbije, Odbora za stipendije i Odbora za medije, izabralo je ovogodišnjeg dobitnika stipendije „Dr Laza K. Lazarević“.

Dobitnik stipendije za 2015. godinu je dr Nemanja Popović.

Izveštaj »

Izveštaj o realizaciji odluke o usavršavanju
Dr Laza K. Lazarević - Bayer za 2014. (S. LJubisavljević)

Izveštaj o stručnom usavršavanju - odluka o usavršavanju
Dr Laza K. Lazarević - Bayer za 2014. (S. LJubisavljević)

Izveštaj »

Izveštaj konkursa za stručno usavršavanje
“Dr Laza K. Lazarević” - Bayer za 2014. godinu

Drage kolege,
Nedavno je završen treći po redu konkurs za usavršavanje „Dr Laza K. Lazarević“. Na ovogodišnji konkurs se prijavilo četiri kandidata. Kandidati su bodovani na osnovu predefinisanih kriterijuma, a prema broju bodova sačinjena je rang lista, na osnovu koje je predsedništvo DNS i DMNS, izabralo dobitnika.

Dobitnik odluke o usavršavanju „Dr Laza K. Lazarević“ za 2014.-u godinu je asist. dr Srđan Ljubisavljević.

Izveštaj »
desc

Izveštaj sa usavršavanja Aleksandre Radojičić

U periodu od 10. juna do 9. jula 2014. godine boravila sam u Centru za glavobolje jedne od najvećih evropskih bolnica „Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien“ u Beču, koja je ujedno i sedište Bečkog Medicinskog Univerziteta. ...

Izveštaj »
desc

Izveštaj sa usavršavanja Sabrine Hadžiosmanović Gec

Uvažene kolege,
Čast mi je i zadovoljstvo zahvaliti se Odboru za dodjelu stipendije „Dr Laza K. Lazarevid“, Društvu mladih neurologa Srbije, kao i Društvu neurologa Srbije, na čelu sa prof. dr Vladimirom S. Kostićem na ukazanoj, meni, više nego jedinstvenoj prilici da boravim u jednom od najprestižnijih centara, Centar za prehiruršku evaluaciju farmakorezistentnih epilepsija i hirurgiju istih „Claudio Munari“ , Bolnica Niguarda Ca’Grande u Milanu, pod mentorstvom jednog od pionira stereoataksične encefalografije dr sci. med. Stefano Francione u periodu 06.01.13-08.02.13. ...

Izveštaj »