Linkovi partnera
Društva neurologa Srbije

Lekarska komora Srbije www.lks.org.rs

Neurološka sekcija SLD www.sld.org.rs

Neurohirurška sekcija SLD www.sld.org.rs

Psihijatrijska sekcija SLD www.sld.org.rs

Društvo za neuronauke www.srneurosoc.ac.rs

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu www.mfub.bg.ac.rs

Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu www.medf.kg.ac.rs

Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu www.medfak.ni.ac.rs

Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu www.medical.uns.ac.rs

EAN www.eaneurology.org

WFN www.wfneurology.org

Sekcija neurologa Crne Gore NEMA INTERNET PREZENTACIJU

Udruženje neurologa Republike Srpske www.dr-drustvo.rs.sr

Linkovi klinika


Klinika za neurologiju Klinički centar Srbije - www.neurologija.bg.ac.rs

Vojnomedicinska akademija - www.vma.mod.gov.rs

Klinika za neurologiju Klinički centar Vojvodine Novi Sad - www.kcv.rs

Klinika za neurologiju Klinički centar Niš - www.kcnis.rs

Klinika za neurologiju Klinički centar Kragujevac - www.kc-kg.rs

Klinika za neurologiju Klinički centar Banja Luka Republika Srpska -www.kc-bl.com

Klinika za neurologiju Klinički centar Crne Gore Podgorica - www.kccg.me
Društvo neurologa Srbije