Udruženje neuroloških sestara Srbije

Društvo neurologa Srbije


O nama

Udruženje neuroloških sestara Srbije

Udruženje neuroloških sestara Srbije osnovano je na prvom Simpozijumu neuroloških medicinskih sestara - tehničara Srbije 12. septembra 2008. godine u Kragujevcu. Prvi simpozijum sa osnivačkom skupštinom Udruženja neuroloških sestara Srbije bio je regionalnog karaktera.

Registracija Udruženja neuroloških sestara Srbije obavljena je 05.11.2008.godine u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, gde je UNSS upisano u Registar udruženja društvenih i političkih organizacija, na registracionom listu broj 4907 pod rednim brojem 14153, kao udruženje građana. Preregistracija Udruženja u skladu sa važećim zakonima obavljena je 05.05.2011. godine.

Rešenje u upisu Udruženja u Agenciji za privredne registre možete pogledati ovde.

Statut Udruženja možete pogledati ovde.

Naše udruženje aktivno deluje kao članica EANN - Evropske asocijacije neuroloških sestara koje postoji od 1972. godine i ima 16 zemalja članica. Kao član UNSS, automatski ste član i EANN, čiji je cilj da unapredi rad i saradnju, razmenu iskustava i informacija.

Jedan od ciljeva UNSS je da učlanjenjem u našu organizaciju omogućimo povezanost sa neurološkim sestrama širom Evrope.

Udruženje neuroloških sestara Srbije

Misija

Udruženja neuroloških sestara Srbije je da edukacijom i motivacijom medicinskih sestara - tehničara u oblasti neurologije podstakne konkretnu primenu stečenih veština i znanja u cilju podizanja kvaliteta sestrinske nege, a samim tim i kvaliteta života pacijenata na najviši mogući nivo.

Udruženje neuroloških sestara Srbije

Vizija

Udruženja neuroloških sestara Srbije je da NeuroBlend postane lako dostupan i pristupačan svakoj neurološkoj sestri u Srbiji koja želi da se edukuje, podeli svoja znanja, veštine, ideje i sposobnosti.

NeuroBlend je mreža za obrazovanje koja je zasnovana na mešovitom i kontinuiranom učenju u okviru međunarodno prihvaćenih profila u neuronaukama, uključujući i učenje preko interneta. NeuroBlend mreža će Vam pomoći da unapredite svoje znanje i stručnost u okvirima nege, lečenja i rehabilitacije neuroloških pacijenata.

Detaljnije informacije o EANN i NeuroBlend mreži možete pogledati ovde.

Udruženje neuroloških sestara Srbije namerava da u narednom vremenskom periodu oformi ogranke po šemi organizacije Komore ( Beograd, Niš, Novi Sad, Kragujevac, Užice, Kosovo i Metohija). Na taj način bismo uključili što veći broj sestara iz oblasti neurologije, a svaki ogranak bi imao svog predstavnika u centrali UNSS.

Očekujemo da ćemo na taj način postići:

bolju informisanost članova udruženja,
aktivno učešće u planiranju budućih aktivnosti,
kvalitetniju organizaciju sastanaka i edukativnih aktivnosti prema interesovanju pojedinih regiona,
kao i samostalan rad regiona uz pomoć eksperata u sestrinstvu našeg udruženja.

Udruženje neuroloških sestara Srbije

Članstvo

Zašto postati član UNSS?

UNSS Vam nudi saradnju kroz simpozijume, seminare, kurseve, radionice, poster sesije i druge vidove kontinuirane edukacije. Evaluacije sa stručnih skupova govore da učesnici naš rad ocenjuju visoko kvalitetnim i ukazuju nam na neophodnost konstantnog i kontinuiranog organizovanja specifičnih edukativnih sadržaja iz oblasti zdravstvene nege neuroloških bolesnika. Zajednički rad svih neuroloških sestara Srbije, razmena znanja, veština i iskustava vodi unapređenju kvaliteta sestrinske nege i zadovoljstvu korisnika.

Kako postati član UNSS?

Ukoliko želite da postanete član našeg udruženja neophodno je da nas konkaktirate na sledeće brojeve telefona:
011-30642-65 ili
011-30642-53
Ili putem e-mail-a: gordanapocek@gmail.com

Naše udruženje trenutno broji 2000 članova.
Izveštaje sa prethodnih sastanaka Udruženja mozete pogledati ovde: 1 | 2 | 3 | 4

Najave

VI KONGRES NEUROLOŠKIH SESTARA SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

VI KONGRES NEUROLOŠKIH SESTARA SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

Vreme održavanja: 24. i 25. novembar 2017. godine
Mesto održavanja: Beograd, hotel Crown Plaza, sala B.
Organizator: Udruženje neuroloških sestara Srbije
Tehnički organizator: Klinika za neurologiju VMA i Klinika za neurologiju KCS, pod pokroviteljstvom Društva neurologa Srbije.
Akreditacija: kongres će biti akreditovan.

PREUZMITE:

Program

Organizacioni dbor

Sažeci

Tehnički organizator kongresa: Novi Astakos, Beograd
web: www.astakos.com .

Udruženja neuroloških sestara Srbije

Kontakt

Gordana Poček
Udruženje neuroloških sestara Srbije
Klinika za neurologiju,
Klinički centar Srbije
Dr Subotića starijeg 6, Poštanski pregradak 12
11129 Beograd 102
Srbija

Tel: +381 11 268 55 96
Fax: +381 11 268 45 77
E-mail: kontakt.unss@drustvoneurologasrbije.org

Udruženja neuroloških sestara Srbije