XII/XVIII Kongres neurologa Srbije
sa međunarodnim učešćem

Društvo neurologa Srbije


Kongres

Obaveštenje o produženju roka za slanje apstrakta

XII/XVIII Kongresa neurologa Srbije
sa međunarodnim učešćem

28.11-01.12.2019.

Poštovane kolege,
XII/XVIII Nacionalni kongres neurologa sa međunarodnim učešćem, biće održan u periodu od 28.11. do 01.12. 2019. u Vrnjačkoj Banji.

Rok za slanje apstrakta se produžava za nedelju dana, do 21. oktobra 2019.godine.

Apstrakte za poster sesije (na srpskom i engleskom jeziku koji treba da sadrže do 500 reči (uvod, metode, rezultati i zaključak ) možete poslati na mejl adresu neurologijakg@gmail.com.

Molimo vas da u samon pismu naznačite za koju od navedenih oblasti prijavljujete poster (cerebrovaskularne bolesti, epilepsije, glavobolje, demijelinizacione bolesti, neurodegenerativne bolesti, neuromišićne bolesti, dečja neurologija i opšta neurologija).

Srdačan pozdrav,
Predsednica organizacionog odbora kongresa,
Prof. dr Gordana Tončev

Poziv za slanje apstrakta

XII/XVIII Kongresa neurologa Srbije
sa međunarodnim učešćem

28.11-01.12.2019.

Poštovane kolege,
XII/XVIII Nacionalni kongres neurologa sa međunarodnim učešćem, biće održan u periodu od 28.11. do 01.12. 2019. u Vrnjačkoj Banji.

Organizatori kongresa, Društvo neurologa Srbije i Klinika za neurologiju Kliničkog centra Kragujevac vas pozivaju da uzmete aktivno učešće na ovom skupu. Apstrakte za poster sesije (na srpskom i engleskom jeziku koji treba da sadrže do 500 reči (uvod, metode, rezultati i zaključak ) možete poslati do 15. oktobra 2019. godine na mejl adresu neurologijakg@gmail.com. Molimo vas da u samon pismu naznačite za koju od navedenih oblasti prijavljujete poster (erebrovaskularne bolesti, epilepsije, glavobolje, demijelinizacione bolesti, neurodegenerativne bolesti, neuromišićne bolesti, dečja neurologija i opšta neurologija).

Srdačan pozdrav,
Predsednica organizacionog odbora kongresa,
Prof. dr Gordana Tončev

Obaveštenje o promeni mesta održavanja

XII/XVIII Kongresa neurologa Srbije
sa međunarodnim učešćem

28.11-01.12.2019.

Poštovani,

Organizacioni odbor XII/XVIII Nacionalnog Kongresa neurologa sa međunarodnim učešćem je doneo Odluku o premeštanju Kongresa u Vrnjačku banju zbog boljih uslova za izvođenje Kongresa.

Veći broj adekvatnih sala za rad, adekvatnog prostora za postavljanje postera, adekvatnog i dovoljnog prostora za sponzorske kuće i dovoljan broj kreveta u hotelima iste kategorije, 4*, su razlog za selidbu Kongresa.

Za dan dva, očekujte cene smeštaja, odnosno celog paketa, koji će biti neznatno viši s obzirom na kvalitet koji se dobija.

Srdačan pozdrav,

Tehnički organizator Kongresa
TA Prestige plus tours
Olivera Đorđević, dipl. prav.
Direktor

Drugo obaveštenje

XII/XVIII Kongres neurologa Srbije
sa međunarodnim učešćem

28.11-01.12.2019.

Drage kolege, dragi prijatelji,

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da će se XII/XVIII Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem održati u hotelu “Šumarice“ u Kragujevcu od 28.11-01.12. 2019. godine. Datum održavanja kongresa se poklapa sa 60 godina od osnivanja neuropsihijatrijske službe u Kragujevcu.

Pogledajte novo obaveštenje sa podacima o Akeditaciji kao i poziv za slanje apstrakta.


DRUGO OBAVEŠTENJE »


Za organizacioni odbor kongresa

Predsednik Društva neurologa Srbije
Pukovnik prof. dr Ranko Raičević
Predsenik organizacionog odbora kongresa
Prof dr Gordana Tončev

Prvo obaveštenje

XII/XVIII Kongres neurologa Srbije
sa međunarodnim učešćem

28.11-01.12.2019.

Drage kolege, dragi prijatelji,

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da će se XII/XVIII Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem održati u hotelu “Šumarice“ u Kragujevcu od 28.11-01.12. 2019. godine. Datum održavanja kongresa se poklapa sa 60 godina od osnivanja neuropsihijatrijske službe u Kragujevcu.

Organizator kongresa je Društvo neurologa Srbije, a tehnički organizatori su Klinika za neurologiju Kliničkog centra Kragujevac i Fakultet medicinskih nauka, Univerziteta u Kragujevcu.

Glavne teme kongresa su:
1. Cerebrovaskularna oboljenja
2. Neuromišićne bolesti
3. Glavobolje i bol u neurologiji
4. Funkcionalni neurološki poremećaji i psihijatrijski komorbiditeti

Prvog dana Kongresa biće održano nekoliko edukativnih kurseva.

Takođe, tradicionalno se održavaju minisimpozijumi iz oblasti koje nisu glavne teme kongresa, okrugli stolovi iz oblasti značajnih za neurološku zajednicu, Simpozijum mladih neurologa i Simpozijum medicinskih tehničara neurološke struke.

Predviđeno je i održavanje satelitskih simpozijuma farmaceutske industrije.

Poster sesije koje prikazuju rezultat rada neurološke zajednice takođe imaju veliki značaj na ovom kongresu.

Predavači na Kongresu biće najistaknutija imena naše neurologije, kao i kolege sa prostora bivše države, ali i predavači iz Evrope.

Radujemo se ponovno sastanku u Kragujevcu.

Za organizacioni odbor kongresa

Predsednik Društva neurologa Srbije
Pukovnik prof. dr Ranko Raičević
Predsenik organizacionog odbora kongresa
Prof dr Gordana Tončev

Mediji

Program kongresa

Program kongresa »

Knjiga apstrakata
(The Apstract Book)

THE APSTRACT BOOK »

Prijavni list

U PRIPREMI »

XI/XVII Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem XI/XVII Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem

Arhiva

XI/XVII Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem | LINK

X/XVI Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem | LINK

IX/XV Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem | PDF

Izveštaj o Nacionalnom Kongresu u Beogradu 2013. | PDF