Srpsko udruženje za periferni nervni sistem - SUPNS
Klinika za neurologiju Klinički centar Srbije
Dr Subotića starijeg 6,
Poštanski pregradak 12
11129 Beograd 102
Srbija
Tel: +381 11 306 42 28 
Fax: +381 11 268 45 77
mail 1: zstevic05@gmail.com
mail 2: stojanperic@gmail.com

desc