PRvi Ishemijski Moždani Udar kod mlađih odraslih osoba u Srbiji (PRIMUS)

Istraživanje Drušva neurologa Srbije / Društva mladih neurologa Srbije

Opšte informacije o PRIMUS studiji

O kakvoj se studiji radi?
PRIMUS je prospektivna, akademska, nekomercijalna studija čiji je glavni cilj da se utvrdi incidencija prvog ishemijskog moždanog udara (PIMU) kod mladih odraslih ljudi u Srbiji. Pored toga, cilj je da se utvrde uzroci i komplikacije PIMU, kao i ishod ovih bolesnika u periodu praćenja. Početak studije 01. januar 2016. godine

Predmet ispitivanja PRIMUS studije
Bolesnici starosti 18 – 49 god. sa prvim ishemijskim moždanim udarom, bilo da su lečeni ambulantno ili hospitalno na neurološkim odeljenjima tercijarnih i sekundarnih zdravstvenih centara u Srbiji.

Potvrda postojanja PIMU
CT pregledom glave, eventualno MR glave.

Neophodni dijagnostički postupci
Rutinske laboratorijske analize, EKG sa internističkim pregledom, ultrazvuk krvnih sudova vrata.

Poželjni dijagnostički postupci
MR glave i MR angiografija, Transkranijalni Dopler, CT angiografija vrata i glave, transtorakalni/transezofegealni eho srca, holter EKG,imunološke analize krvi, testovi na trombofilije, genetske analize na trombofilije.

Šta ukoliko u lokalnom centru nije moguće uraditi poželjne dijagnostičke postupke?
U zavisnosti od stanja bolesnika one se mogu uraditi upućivanjem na dopunska ambulantna ili stacionarna ispitivanja u više ustanove ili se uz saglasnost bolesnika mogu realizovati u privatnim zdravstvenim ustanovama.

Period regrutovanja bolesnika:
godinu dana.

Period praćenja bolesnika:
godinu dana.

Učestalost kontrolnih pregleda
28. dan (telefonskim putem), 90 (+7) dana, 12 mes (+15 dana).

Testovi koji se izvode
NIHSS, Barthel indeks, mRS, MMSE, Hamiltonova skala depresije, FS36

Ko prati bolesnika?
Nadležni specijalista uz asistenciju mladog neurologa.

Ko izvodi testiranja?
Prethodno određen mladi neurolog.

Ko prikuplja, ažurira i šalje podatke?
Prethodno određen mladi neurolog.

Gde se podaci o bolesnicima šalju?
U centralnu bazu podataka koju ažuriraju prethodno određene osobe (mladi neurolozi pod nadzorom glavnih istraživača).

Da li su podaci o bolesnicima anonimni?
Jesu.

Da li je neophodna saglasnost etičkog komiteta?
Tražiće se saglasnost Etičkog komiteta Medicinskog fakulteta u Beogradu, jer su glavni istraživači zaposleni u toj ustanovi. Dozvole lokalnih etičkih komiteta treba tražiti ukoliko je to zahtev ustanove.

Da li je neophodan potpisan informisan pristanak bolesnika za učešće u PRIMUS studiji?
Jeste.

Koji su detalji protokola ispitivanja i praćenja bolesnika za PRIMUSstudiju?
Detaljan protokol i uputstvo za dijagnostički postupak i praćenje bolesnika sa PIMU dobija se po prihvatanju i pismenoj potvrdi o učešću u studiji

Glavni istraživači PRIMUS studije
prof. Dr Dejana Jovanović, Klinika za neurologiju KCS, Medicinski fakultet u Beogradu, prof. Dr Tatjana Pekmezović, Institut za epidemiologiju, Medicinski fakultet u Beogradu, klin. asist. Dr Aleksandra M. Pavlović, Klinika za neurologiju KCS, Medicinski fakultet u Beogradu, Dr Olivera Tamaš, Neurološko odeljenje, ZC Subotica.

Koistraživači PRIMUS studije
Zainteresovani neurolozi sekundarnih i tercijarnih zdravstvenih ustanova koji prihvate i pismeno potvrde svoje učešće u studiji; mladi neurolozi uz saglasnost načelnika neuroloških odeljenja na kojima se sprovodi studija. Učešće u PRIMUS studiji potvrdile su neurološke klinike i odeljenja sledećih gradova: Beograd: Klinika za neurologiju, KCS (Maja Stefanović Budimkić, Višnja Pađen, Tamara Švabić Međedović, Nikola Veselinović); Klinika za neurologiju, VMA (Marija Grunauer, Mirjana Stojković); Specijalna bolnica za cerebrovaskularne bolesti Sveti Sava (Tija Apostolović, Jasmina Vraštanović); KBC Zemun (Žarko Petrović); KBC Dragiša Mišović (Ana Špadijer); Klinika za neurologiju KC Vojvodine (Nemanja Popović, Željko Živanović); Klinika za neurologiju KC Niš (Aleksandar Stojanov, Jovana Ilić); Klinika za neurologiju KC Kragujevac (Tanja Bošković Matić, Dejan Aleksić); OB Subotica (Aleksandra Dobrodolac); OB Zrenjanin (Jelena Savić Jeremić, Dragan Delikrava); OB Sombor (Sanja Živkov); OB Vrbas (Vladirim Drašković, Ana Škorić); OB Sremska Mitrovica (Draginja Petković); OB Šabac (Zoran Đurković); OB Valjevo (Biljana Grbić, Jelena Perović); OB Ćuprija (Ivan Milojević, Ivan Milošević); OB Bor (Jelena Ranđelović); OB Negotin (Gordana Radovanović); OB Zaječar (Ivana Janačković); OB Užice (Ljiljana Jeremić); OB Gornji Milanovac (Suzana Petrović, Ana Dmitrović); OB Kraljevo (Bratislav Đorđević); OB Novi Pazar (Emina Mašović, Muamera Dolićanin); OB Kruševac (Violeta Golubović); OB Prokuplje (Zoran Jović, Snežana Zlatanović); OB Leskovac (Vladan Simonović); OB Vranje (Snežana Mihajlović).

Analiza podataka i pisanje radova
Glavni istraživači i zainteresovani neurolozi tercijarnih centara koji se bave cerebrovaskularnim bolestima.

Autorstvo u publikacijama
Autori publikacija su neposredni učesnici u obradi i analizi podataka i pisanju teksta; svi učesnici u prikupljanju podataka i praćenju bolesnika se navode u tzv. appendixu autora. O svakoj pojedinoj publikaciji odlučuje Odbor za publikacije.

Multicentrično istraživanje akutnog poliradikuloneuritisa - GBSerbia

Istraživanje Drušva neurologa Srbije / Društva mladih neurologa Srbije

Pod nadzorom Naučnog komiteta Srpskog udruženja za periferni nervni sistem i Društva mladih neurologa Srbije tokom 2014. godine je započeto multicentrično istraživanja pod nazivom GBSerbia.

Primarni cilj istraživanja je da se utvrdi udarno vreme javljanja akutnog poliradikuloneuritisa na našim prostorima za poslednjih pet godina, a sekundarni da se utvrdi da li se precipitirajući faktori, kliničko ispoljavanje bolesti, elektrofiziološki parametri, tok i ishod oboljenja razlikuju po pojedinim klasterima dobijenim analizom vremenskih serija. Tercijarni i dugoročni cilj jeste da se podaci o bolesnicima koji su u prethodnom periodu oboleli od GBS prikupe u jedinstveni registar za GBS, kao i da se oni redovno dopunjuju novim bolesnicima na polugodišnjem nivou.

Glavni istraživač studije je prof. dr Dragana Lavrnić, koordinator istraživanja je dr Stojan Perić, a tehnički koordinator istraživanja dr Olivera Stojiljković.

Uključeni su sledeći klinički centri: Beograd, Niš, Kragujevac, Novi Sad, Banja Luka, Podgorica i VMA.

GBSerbia je prvo istraživanje ove vrste iz redova sličnih u kojima želimo da opravdamo postojanje i svrhu Naučnog odbora DMNS i Naučnog komiteta SUPNS, a to je multicentrična saradnja.

Učlanite se u DNS

Zajedno gradimo budućnost. Postanite član Društva neurologa Srbije