Najava za XII školu mladih neurologa Srbije

Naziv ovogodišnje Škole je „Repetitorijum: najčešći simptomi i sindromi u neurologiji - II deo”.

Repetitorijum: najčešći simptomi i sindromi u neurologiji - II deo

Poštovane koleginice i kolege,
Veliko nam je zadovoljstvo da najavimo XII Školu mladih neurologa, u organizaciji Društva neurologa Srbije (DNS), koja će se tradicionalno održati na Paliću tokom 04. i 05. oktobra 2024. godine.

Škola predstavlja sada već tradicionalno okupljanje mladih nada neurologije, ali i iskusnih doajena ove grane medicine, koji nas zajedničkim snagama tradicionalno svake godine vešto „sprovedu“ kroz ključne neurološke oblasti.

Naziv ovogodišnje Škole je „Repetitorijum: najčešći simptomi i sindromi u neurologiji - II deo”. Ovogodišnja, XI Škola predstavlja drugi deo celine od tri Škole koje su posvećene najčešćim simptomima i sindromima u neurologii. Ideja organizatora je da ova, kao i prethodna, ali i naredna Škola, budu svojevrstan neurološki repetitorijum i osnova za kliničko razmišljanje.

Ponovo ćemo podstaći moždane vijuge na aktivan rad tokom edukativnih sesija, uživati u lepotama Palićkog jezara, ali i zaplesati uz ritmove omiljenih muzičkih numera u sklopu bogatog socijalnog programa Škole. Uskoro možete očekivati više informacija o Školi na sajtu Društva neurologa Srbije.

Kineska poslovica kaže: „Učitelji otvaraju vrata znanja, ali moramo sami preći preko praga“, stoga dođite da u duhu dvanaestogodišnje tradicije, zajedno i ovog puta preskočimo taj prag.

Do skorog viđenja na Paliću,
Organizacioni odbor Škole DMNS

Škole Društva mladih neurologa Srbije

Već od osnivanja Društva mladih neurologa jedan od prvih postavljenih ciljeva bio je redovno održavanje škola za mlade neurologe, sa temama koje bi odražavale interes članova, ali i aktuelne tokove neurologije.

Repetitorijum: najčešći simptomi i sindromi u neurologiji - I deo

U periodu od 01. do 02. decembra 2024. na Paliću je održana sada već tradicionalna Škola mladih neurologa u organizaciji Društva neurologa Srbije, a pod rukovodstvom prof. dr Marine Svetel. Ovogodišnja, XI Škola predstavlja prvi deo celine od tri Škole koje su posvećene najčešćim simptomima i sindromima u neurologii. Ideja organizatora je da ova i naredne dve Škole budu svojevrstan neurološki repetitorijum i osnova za kliničko razmišljanje.

Škola nevoljnih pokreta

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je tokom 14. i 15. oktobra na Paliću održana jubilarna deseta Škola mladih neurologa u organizaciji Društva neurologa Srbije. Rukovodilac Škole je bio akademik Vladimir Kostić, a tema poremećaji nevoljnih pokreta. Kao i svake godine sama struktura Škole je ostala ista - dva dana programa, 7 sesija, 19 predavača, 49 mladih lekara uključenih u panel diskusije i prikaze kliničkih slučajeva i 233 polaznika obeležila su jubilarnu desetu Školu. Kao i svake godine sama struktura Škole je ostala ista - dva dana programa, 7 sesija, 19 predavača, 49 mladih lekara uključenih u panel diskusije i prikaze kliničkih slučajeva i 233 polaznika obeležila su jubilarnu desetu Školu.

Škola neurovizualizacionih metoda

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je na Paliću, u periodu od 8-9. oktobra 2021. godine, održana IX Škola mladih neurologa Srbije pod nazivom „Škola neurovizualizacionih metoda“ u organizaciji Društva mladih neurologa Srbije. Cilj ovogodišnje Škole bio je da kliničke lekare, specijalizante neurologije kao i mlade specijaliste neurologije stazama neurovizualizacionih metoda sprovede kroz najširi spektar neuroloških bolesti uz pažljivo mentorisanje eksperata iz oblasti neurologije, neuroradiologije i neurohirurgije.

Škola glavobolja

Prvi dan škole tematski je bio posvećen kliničkom i društvenom značaju glavobolja kao jednih od najprevalentnijih poremećaja u populaciji. Drugi dan škole, posvećen terapiji različitih tipova primarnih glavobolja, sa posebnim osvrtom na terapiju glavobolje u trudnoći kao stanju koje zahteva specifičan oprez, organizovan je na isti način, tako da mladi neurolozi pripremajući i prezentujući prikaze slučajeva pod mentorstvom, zapravo uče o glavoboljama i aktivno učestvuju u radu škole.

Škola demencija

U prvoj sesiji polaznici škole su imali priliku da čuju predavanja o kognitivnim domenima i upoznaju se sa specifičnostima pregleda pacijenata sa poremećajem pamćenja, kao i sa osnovnim neuropsihološkim skalama. Nakon toga, polaznici su upoznati sa konceptom subjektivnog i blagog kognitivnog poremećaja, kao i Alzheimerovom bolešću, uključujući najnovije dijagnostičke kriterijume, kliničke prezentacije, genetske osnove i markere oboljenja, kao i neurovizuelizacione tehnike koje se koriste u procesu postavljanja dijagnoze.

Urgentne neurološke bolesti

Obuhvaćeni su modaliteti dijagnostike i lečenja urgentnih neuroloških bolesti, od prvog susreta sa bolesnikom u urgentnoj neurološkoj ambulanti do njegovog otpusta sa bolničkog lečenja. Dati su principi specifičnog zbrinjavanja kritično obolelog neurološkog bolesnika sa osvrtm na sve važne aspekte: stanje svesti, disanje, bol, motoriku, ali i komplikacije do kojih dolazi u toku bolesti.

Neuromišićne bolesti u kliničkoj praksi

Tokom dvodnevnog sastanka predavači su pokušali prikazati najčešće, a time i najvažnije kliničke entitete sa kojima se susreću u svakodnevnoj kliničkoj praksi. Slušaocima su pokušali približiti dileme koje imaju u dijagnostici i lečenju ovih bolesti, te ono najvažnije pružiti rešenja za neke od njih. Posle svakog teoretskog predavanja o određenom entitetu prikazani su tipični slučajevi bolesti, ali i oni manje tipični koji svakako predstavljaju značajan problem.

Dijagnostički izazovi u multiploj sklerozi

Polaznici škole čiji je naziv Dijagnostićki izazovi u multiploj sklerozi, su imali priliku da se upoznaju sa najsavremenijim kriterijumima za postavljanje dijagnoze multiple skleroze (MS). U prvom delu, posebna pažnja je bila posvečena širokom spektru različitih kliničkih ispoljavanja ove bolesti i nalaza na magnetnoj rezonanci (MR), koji nastaju kao posledica zahvaćenosti svih struktura centralnog nervnog sistema (CNS) u ovoj bolesti.

Lečenje epilepsije vođeno etiologijom

Naziv kursa je “Lečenje epilepsije vođeno etiologijom”, i kako sam naslov govori, predavači raznih specijalnosti će iz svoje vizure osvetliti odnos patološke osnove i radiološke prezentacije najvažnijih uzroka epilepsije u različitim delovima mozga, genetske osnove epilepsije, uticaj uzroka na evoluciju kliničke slike, kognitivne, psihološke i socijalne kapacitete jedinke

Škola cerebrovaskularnih bolesti

Realnost je da će se svaki lekar u rutinskom radu susreti sa ovim oboljenjima, koja ostavljaju ozbiljan trag na svakodnevni život pogođenih osoba. Cilj Škole cerebrovaskularnih bolesti za mlade neurologe je da se kroz seriju dinamičnih predavanja, prikaza slučajeva i produktivnu diskusiju, obrade najznačajnije teme iz oblasti moždanog udara, na prvom mestu njegovi uzroci, najčešća stanja koja se u svakodnevnoj praksi nameću kao imitatori moždanog udara, razlozi ponavljanja moždanog udara a nadasve načini lečenja i prevencije.

Škola nevoljnih pokreta

Prvog dana škole polaznici će imati prilike da se upoznaju sa osnovnim elementima etiologije, patogeneze, diferencijalne dijagnoze i terapijskog pristupa obolelima od Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma. Za drugi dan je predviđeno upoznavanje sa drugim tipovima nevoljnih pokreta kakvi su distonija, tremor, horeja, spinocerebelarne ataksije, mioklonus kao i drugim, ređim tipovima nevoljnih pokreta.

Učlanite se u DNS

Zajedno gradimo budućnost. Postanite član Društva neurologa Srbije