Zajedno gradimo budućnost:
Učlani se u Društvo neurologa Srbije!

Plaćanjem članarine Društvu neurologa Srbije pomažeš i sebi i zajednici!

Poštovane kolege!
Najveći broj članova Društva neurologa Srbije (DNS) je do sada plaćao članarinu preko administrativnih zabrana, direktnim odbijanjem od ličnih primanja ("plata"). U poslednje vreme su promenjeni neki knjigovodstveni propisi, uvedeni su računarski programi za obračun plata i javili su se problemi u direktnom plaćanju članarine DNS. Na primer, program "ISKRA". kojim se u mnogim budžetskim ustanovama vrši obračun zarada nije u poslednje vreme odvajao sredstva za članarinu za DNS (takav je, pored ostalih, i moj slučaj).

Iznos članarine smo prilagodili sadašnjem trenutku:
1) Za studente, volontere, nezaposlene lekare (farmaceute, psihologe, ...) članstvo je besplatno (potrebna je prijava).
2) Za kliničke lekare i lekare na specijalizaciji (nezavisno od starosti) 250 dinara mesečno (za 6 meseci 1500 dinara; za godinu dana 3000 dinara).
3) Za specijaliste i članove, koji ne pripadaju prethodnim grupama 500 dinara mesečno (za 6 meseci 3000 dinara; za godinu dana 6000 dinara).

Molio bih da proverite da li ste vi, ili vaša ustanova u vaše ime uplaćivali članarinu za DNS, a da ustanovi prijaviti novi iznos članarine (250, odnosno 500 dinara mesečno). Ukoliko je potrebno, molim vas da članarinu platite direktnom uplatom godišnjeg ili polugodišnjeg iznosa prema sledećim instrukcijama: Svrha plaćanja: Članarina za DNS (polugodišnja ili godišnja); Primalac: Društvo neurologa Srbije, Doktora Subotića Starijeg 6, 11000 Beograd; Šifra plaćanja: 221; Račun DNS (primalac): 265-1620310003649-82; Broj modela: Ne popunjava se; Poziv na broj odobrenja: Ime i prezime člana.

Članstvom u Društvu neurologa Srbije (DNS) član stiče ekskluzivna prava na:
1) Značajnu redukciju kotizacije za sve stručne aktivnosti koje su u organizaciji DNS, poput „Nacionalnog kongresa neurologa Srbije", „Škole Društva mladih neurologa Srbije", ali i drugih stručnih aktivnosi u zemlji i regionu.
2) Omogućen pristup predavanjima i vebinarima DNS, kao i ostalim formama online edukacije, a sve bez dodatne finansije nadoknade.
3) Dostava stručnog časopis "Sinapsa" u izdanju Društva neurologa Srbije u štampanoj formi na kuću adresu člana.
4) Članstvom u okviru Društva neurologa Srbije (DNS), automatski postajete član i Evropske akademije za neurologiju (EAN). Podsećamo Vas na sledeće beneficije koje članovi EAN imaju: a) Besplatan online pristup "eBrain" platformi i časopisu European Journal of Neurology; b) Redukovane kotizacije na kongresima i edukacijama koje organizuje EAN kao i mnoge druge pogodnosti (detaljne na sledećoj stranici: www.eaneurology.org).
5) Članovi DNS mogu da konkurišu za stipendije za usavršavanje u zemlji i inostranstvu, stručnu razmenu između neuroloških ustanova unutar Srbije, pomoć za obuku iz dijagnostičkih metoda (EEG, EMNG, ultrazvuk u neurologiji, primene botulinskog toksina i sl.).

Od svog osnivanja, DNS ohrabruje i olakšava multicentričnu naučnu saradnju i zajedničke projekte, o kojima svedoče brojni dosadašnji rezultati.

Sigurno da je najbolji način da predvidimo neurološku budućnost zapravo mogućnost da je krojimo zajedno, te stoga postanite član DNS, i budite novi impuls naše neurološke mreže!

Predsednik Društva neurologa Srbije
Prof. dr Dragoslav Sokić

Poštovane kolege!
Popunjavanjem Prijave online, Pristupnice i uplatom članarine postajete član Društva neurologa Srbije!

Postupak učlanjenja u Društvo neurologa Srbije:
1. Popunite Prijavu - online (LINK).
2. Molimo Vas da obratite pažnju na ponuđene načine plaćanja članarine i izaberite jedan od njih, za Vas najprihvatljiviji.
a) Za studente, volontere, nezaposlene lekare (farmaceute, psihologe, ...) članstvo je besplatno (potrebna je prijava).
b) Za kliničke lekare i lekare na specijalizaciji (nezavisno od starosti) 250 dinara mesečno (za 6 meseci 1500 dinara; za godinu dana 3000 dinara).
c) Za specijaliste i članove, koji ne pripadaju prethodnim grupama 500 dinara mesečno (za 6 meseci 3000 dinara; za godinu dana 6000 dinara).
3. Popunite Pristupnicu (horizontalni meni)

Članarinu možete uplatiti preko tekućeg računa 265-1620310003649-82 – Raiffeisen banke.
Neophodno je da na poštansku/bankovsku uplatnicu u rubrici Poziv na broj upišete Vaše ime i prezime. Nakon uplate navedenog iznosa neophodno je da potpisanu Pristupnicu pošaljete Društvu neurologa Srbije, putem faksa na broj: 011 268 45 77.

Napomena: Obratite pažnju na podatke koje dajete o sebi. Oni će biti strogo čuvani i biće korišćeni samo u svrhu komunikacije sa Vama radi obaveštavanja svih aktivnosti Društva neurologa Srbije. S druge strane, molimo Vas da navedenu proceduru učlanjenja u Društvo poštujete u svakom segmentu, kako bismo imali potpunu kontrolu nad postupkom. U slučaju neadekvatno popunjene pristupnice i uplatnice pristup Društvu neće biti moguć, kao ni beneficije koje su članarinom predviđenje.

Za članove iz inostranstva podaci za uplatu članarine na devizni račun su sledeći:
SOCIETY OF SERBIAN NEUROLOGIST, Headoffice: Dr Subotica 6, Belgrade, Serbia. ID number: 4128081685.
PIB (VAT number): 107535355. Raiffeisen Bank Belgrade.
Account name: DRUSTVO NEUROLOGA SRBIJE DR SUBOTICA 6 RS-11129 BELGRADE.
Account number: 265100000011823963.
IBAN: RS35265100000011823963.
SWIFT code: RZBSRSBG.

Učlanite se u DNS

Zajedno gradimo budućnost. Postanite član Društva neurologa Srbije