Nagrada za izuzetan naučni doprinos u neurološkim naukama
„Dr Laza K. Lazarević“

Aktivnosti Društva neurologa Srbije

U sredinama posustalog samopoštovanja, ali i u onima u kojima se samopoštovanje gradi na mukotrpno stvaranim tradicijama, ništa nije delotvornije od ukazivanja na primere onih stvaralaca koji su uprkos vremenima, ljudima i ovde tako razornom „točku istorije“, svojim kreacijama obeležavali vertikalu jedne sredine i jednog kolektiviteta. To je pojednostavljeno bila ideja Društva neurologa Srbije pri ustanovljavanju nagrade „Dr Laza K. Lazarević“, koja će se na kongresima ovog Udruženja dodeljivati jednom domaćem i jednom neurologu iz inostranstva za izuzetan doprinos neurološkim naukama. Otkuda ime ovoj nagradi?

Laza K. Lazarević (1851-1891) je za samo 40 godina života, kao siroče od svoje 9. godine, koje se potom brinulo o majci i dve sestre, sa tri rata na leđima (zbog jednog privremeno prekida studije medicine u Berlinu, svestan da je potrebniji na balkanskim stratištima svoga naroda), uz tuberkulozu kao neizbežnu pratilju srpskog pesništva, koja ga čini i živim svedokom smrti dva sina, u stalnim bolovima trajno osakaćene noge, uspeo da za srpsku medicinu (ali i medicinu uopšte) uradi neoprostivo mnogo (neoprostivo, jer se uz ove redove svaki pristojan čovek kada se usudi na poređenje neumitno i postidi), pišući istovremeno turgenjevske stranice naše proze. On je napisao i saopštio 78 stručnih radova, od koji je najveći deo upravo iz neurologije, što je i osnova da ga smatramo ocem srpske neurologije. U svom pionirskom radu Ischias postica Cotunnii (Ein Beitrag zu deren Defferential-Diagnose. Allg. Wien Med. Zeitung 1884;37:38) prvi, detaljno i lucidno opisuje znak istezanja išijadikusa, na kome se i danas zasniva propedevtička dijagnoza ove radikulopatije, i predlaže, danas znamo, tačno objašnjenje za njegovu pojavu.

Posmrtno, Laza K. Lazarević nam još jednom čini uslugu omogućavajući da se nezasluženo gordimo njegovim imenom. Ostaje da se nadamo da će i svi budući laureati zaslužiti i razumeti obavezu koju nagrada „Dr Laza K. Lazarević“ nosi.

Nagrada za najbolji naučni rad "Profesor dr Zvonimir M. Lević"

Aktivnosti Društva neurologa Srbije

Predsedništvo Društva neurologa Srbije je jednoglasno i sa zadovoljstvom odlučilo da se od 2013. godine ustanovi nagrada za konkretan naučni doprinos predstavljen na našim kongresima, uključujući i njeno prvo dodeljivanje za rad prikazan na IX/XV Kongresu neurologa Srbije. Ova nagrada nosi ime profesora Zvonimira M. Levića.

Zašto ova nagrada? Neurologija je verovatno disciplina medicine u kojoj se neophodnost kompetentne dijagnostike i lečenja najupečatljivije prepliće sa imperativom ne samo praćenja, već i bavljenja naučno-istraživačkim radom. Tako ova nagrada ima upravo ulogu da pospeši istraživačke napore i usmerenja naših neurologa.

Zašto ovakvo ime nagradi? Autor ovih redova je imao prilike da uči od prof. Zvonimira M. Levića i da sa njim radi, pa pretenduje da je verodostojni tumač razloga da se ime našeg Profesora da ovoj nagradi. Naime, nagrada nema za cilj da u bilo kom kontekstu gradira njegovo mesto u plejadi naših velikih učitelja, kojima i sam pripada. Međutim, mišljenje predlagača je da je upravo Zvonimir M. Lević, kao čeona figura srpske neurologije čitave dve decenije, svojim primerom ukazao na neophodnost naučno-istraživačkog rada, povezivanja i učešća u međunarodnim projektima, kontinuiranog publikovanja i neumornog učenja. Ovaj princip on je preneo i na sredinu u kojoj je delovao. Ako nekome treba dokaz za to, verujem da se on najlakše nalazi u aktuelnoj delatnosti istraživačkih grupa koje je oblikovao u „njegovim“ oblastima interesovanja, multiploj sklerozi i epilepsiji, a koje danas imaju nesumnjivu prepoznatljivost i izvan granica našeg regiona. Predlagači, među kojima je i pisac ovih redova, smatraju ga najznačajnijim među osnivačima moderne srpske neurologije.

Šta je cilj ove nagrade? Jednostavno, da postane tradicija. Olako zaboravljamo da su i sredine čijem se bogatstvu tradicije divimo morale jednom od nečega početi. Počnimo od ovog Kongresa!

Vladimir S. Kostić

P.S. Profesor Zvonimir M. Lević je objavio oko 350 radova, od kojih pedesetak u uglednim međunarodnim časopisima, ostavio je monografije i udžbenike čiju aktuelnost vreme ne osporava, vodio je i oblikovao napredak Klinike za neurologiju u Beogradu u najtežim vremenima i dugi niz godina rukovodio našim Društvom. Zašto ovo navodim? Laureati će dobiti naše poštovanje, diplomu i novčanu nagradu od 200000 dinara, ali im i dalje ne zavidim na opterećenju imenom ove nagrade i obavezom koju će, zajedno sa nagradom, morati da prime.

Učlanite se u DNS

Zajedno gradimo budućnost. Postanite član Društva neurologa Srbije