DNS kanal

desc

Poštovane kolege!

Portal Društva neurologa Srbije postoji više od dve godine i predstavlja jedan od alata informisanja Društva. Do sada smo pratili relevantne događaje i arhivirali publikacije, predavanja u pisanom elektronskom obliku, kako bi bila dostupna neurolozima i lekarima na specijalizaciji iz neurologije.

Godina 2014. donela je promene u našem radu. Video zapisi. Pored redovnih aktivnosti redakcije DNS portala, stekli su se uslovi za beleženje predavanja i kongresa video zapisom. Video materijal se, zatim, obrađuje u post produkciji i optimizuje za internet.

Da bi video materijal bio dostupan svima i svugde, otvorili smo YouTube kanal – Društvo neurologa Srbije. Do sada je arhivirano preko 30 gb video-predavanja i tu praksu nastavljamo. Pozivamo Vas da kanal dodate na svoje liste praćenja (subscribe), a mi ćemo Vas obveštavati o najnovijim aktivnostima. Svoje komentare i sugestije uvek možete ostaviti ispod videa koji trenutno gledate.

DNS kanal ima mogućnost i video prenosa uživo (live strem). Očekujemo da će naredna dešavanja, u čijoj organizaciji DNS bude učestvovao, imati mogućnost prenosa u realnom vremenu.

desc

Sadržaj video kanala

Materijal je razvrstan u četiri PLAYLISTE - "Simpozijum", "Škola", "Kongres", "Prikaz neurološkog nalaza"

desc

Vaš materijal

Ako imate video materijal koji smatrate edukativnim ili informativnim za neurologe, a želite da se postavi na DNS kanal, kontaktirajte nas putem maila na edukacija@drustvoneurologasrbije.org

Uz materijal potrebno je poslati i određene informacije:
Naslov: Upisati tačan naziv materijala koji će biti prikazan i vidljiv gledaocima.
Opis: Opis video materijala, po kojem gledalac može da sazna više o radnji.
Tagovi: Reči koje mogu biti povezane sa materijalom, a olakšavaju pretragu.
Vreme: Zadato vreme za prikaz materijala (npr. Petak , 7.februar 2014 u 1400h), vodite računa da obimnijem materijalu treba vremena da se podigne na server i obradi na YOUTUBE.
Slika: Ako postoji potreba da se u listi prikaza pojavi određena slika kao naslovna, dostavite sliku u .jpg ili .png formatu, idealno u 16:9 rezoluciji.

Naravno, navedene informacije su opcione, služe da ubrzaju proces obrade. Svim sadašnjim i budućim saradnicima se zahvaljujemo.

Aktuelno

desc

DNS + YouTube

Izdvojili smo, trenutno, aktuelan materijal...

Kongres - playlista

desc

"Parkinsonova bolest - od transmitera do proteina"
Akademik Vladimir S. Kostić

Škola - playlista

desc

"Venski infarkti"
Asist. dr Milija Mijajlović

Simpozijum - playlista

desc

"Hronična inflamatorna demijelinizaciona polineuropatija"
Asist. dr Ivana Basta

Nalaz - playlista

desc

"Iskustvo sa intrakranijalnom hipotenzijom"