Sastanci

Regional Teaching Course
20th-22nd April 2018.
Belgrade, Serbia

Poštovane kolege i prijatelji,
Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da se od 20-22.aprila 2018.godine u Beogradu održava regionalni edukativni kurs Evropske akademije za neurologiju (European Academy of Neurology) u saradnji sa Evropskom organizacijom za moždani udar (European Stroke Organisation).
Teme su: cerebrovaskularna oboljenja, glavobolja i bol kao i odabrane teme iz oblasti neurootologije, epileptologije, neurosonologije, neuroprotekcije i poremećaja pokreta.
Detaljan program i informacije o registraciji možete naći na sledećoj stranici:

EAN »

Sa poštovanjem,

Ass.dr sc.med Milija Mijajlović
u ime organizatora sastanka

II SRPSKI SIMPOZIJUM O NEUROPATIJAMA SA MEÐUNARODNIM UČEŠĆEM

Drage koleginice i kolege,
Sa velikim zadovoljstvom Vas obaveštavamo da će se II SRPSKI SIMPOZIJUM O NEUROPATIJAMA SA MEÐUNARODNIM UČEŠĆEM - *Belgrade Neuropathy Update* *2* održati u Beogradu 11-12. maja 2018. godine u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti.

Glavni organizator kongresa je Srpsko udruženje za periferni nervni sistem (SUPNS) u okviru Društva neurologa Srbije.

Detaljnije informacije možete pronaći u dokumentima na sledećim linkovima.

PROGRM » 1. OBAVEŠTENJE »

U ime Organizacionog odbora II srpskog simpozijuma o neuropatijama,

Prof. dr Zorica Stević
predsednik SUPNS

Simpozijum povodom 85 godina vojne neuropsihijatrije u Srbiji

Poštovane kolege,
dana 15. decembra u periodu od od 9 do 16 časova, u Vojnomedicinskoj akademiji biće održan Simpozijum povodom 85 godina vojne neuropsihijatrije u Srbiji.
Kurs je akreditovan sa 6 bodova za slušaoce i nema kotizacije. U ime Organizatora pozivam sve neurologe i psihijatre da zajedno obeležimo ovaj datum.

PROGRM »

Puk prof dr Ranko Raičević,
Načelnik Klinike za neurologiju i
Načelnik Grupe neuropsihijatrijskih klinika VMA

85 godina vojne neuropsihijatrije u Srbiji

Diagnostics and Treatment of Spastic Paresis

Poštovani/e,
Prof. Dr. Robert JECH, MD, Ph.D., poziva članove Društva mladih neurologa Srbije da sudeluju na MDS kursu Diagnostics and Treatment of Spastic Paresis u Pragu , 12.-13 Oktobra 2017.

Više tehničkih informacija i onih o samom kursu možete pronaći na sledećem linku:

Saznajte više »

Diagnostics and Treatment of Spastic Paresis

CAST | The Comprehensive Approaches in Stroke Treatment Meeting

Dear Colleagues and Friends,
It is with great pleasure that we invite you to participate to the Comprehensive Approaches in Stroke Treatment (CAST) meeting, scheduled for October 22-23, 2017 in Tel Aviv.

The International Program Committee is preparing a stimulating scientific program for professionals in general and vascular neurology, endovascular neurology, cardiology, neuroradiology and vascular surgery.

The Comprehensive Approaches in Stroke Treatment Meeting

More about CAST »

Pozivno pismo
200 godina od monografije Dž. parkinsona- Simpozijum

Poštovane kolege,
Ove godine se navršava 200 godina od publikacije u kojoj je Džejms Parkinson opisao bolest koja će poneti njegovo ime. Pozivamo vas da prisustvujete obeležavanju ovog jubileja koji organizuju Medicinski fakultet u Beogradu, Srpska akademija nauka i umetnosti i Klinika za neurologiju KCS.

U uvodnom izlaganju Akademik Vladimir Kostić će se osvrnuti na monografiju Džejmsa Parkinsona, kao i na ostale zanimljive detalje rane ikonografije Parkinsonove bolesti, uključujući i otkriće l-dope. Ova otkrića su, ne samo omogućila lečenje bolesti, već i utrla put “rađanju” nove grane neuro-nauka i neurologoje uopšte – oblasti nevoljnih pokreta.

O evoluciji tradicionalnog stava koji Parkinsonovu bolest nije ubrajao u red naslednih bolesti do aktuelnih podataka koji ukazuju da bar petina obolelih ima naslednu osnovu govoriće prof. dr Ivana Novaković i podsetiti nas da je svaki novootkriveni gen predstavljao novi “prozor” u razumevanju patofiziološke osnove bolesti .

Prof. dr Ivanka Marković će govoriti o specifičnoj patološkoj osnovi, mehanizmima ćelijske smrti i Levijevim telima, jedinstvenim unutar-ćelijskim inkluzijama, čiji je glavni sastojak alfa-sinuklein, ispostaviće se, i produkt prvog identifikovanog gena odgovornog za nastanak bolesti .

Opservacija o širenju Levijevih tela „od neurona do neurona“ dovela je do ideje da patološki proces počinje u enteričkom nervnom sistemu i hipoteze prema kojoj se abnormalni alfa-sinuklein širi u procesu sličnom širenju prionskih bolesti i rasprostire u kaudo- rostralnom smeru. O ovim otkrićima koja predstavljaju osnovu istraživanja savremene neuroprotektivne terapije govoriće prof. dr Vladimir Kostić.

Mogućnost adekvatnog lečenja motornih simptoma dovela je do bolje spoznaje o nemotornim simptomima Parkinsonove bolesti . O značaju ovih simptoma i činjenici da sa trajanjem bolesti počinju da dominiraju kliničkom slikom, govoriće prof. dr Elka Stefanova.

Pored dva veka od monografije velikana neurologije, prošlo je pola veka od otkrića l-dope i četvrt veka od početka invazivnih metoda lečenja Parkinsonove bolesti . Sa savremenim armamentarijumom terapijskih strategija, upoznaće nas prof. dr Marina Svetel. Napori istraživača širom sveta usmereni su ka razumevanju mehanizma nastanka i definisanju terapijskih strategija nedopaminergičkih simptoma Parkinsonove bolesti . Doc . dr Nataša Dragašević Mišković upoznaće nas sa multitransmiterskom prirodom bolesti i trenutno jednim od najfrustirajućih simptoma bolesti – poremećaju hoda.

Istorijska opsednutost „tamnom stranom medalje” lečenja Parkinsonove bolesti – motornim komplikacijama terapije, je u poslednjoj deceniji ustupila mesto poremećajima kontrole impulsa i drugim oblicima repetitivnog ponašanja koji nastaju kao posledica specifične interakcije patološkog procesa i dopaminergičke terapije. O fenomenologiji, faktorima rizika, i patofiziološkoj osnovi ovih neobičnih ispoljavanja govoriće ass. dr Vladana Marković.

Savremeni koncept parkinsonizma obuhvata čitav niz entiteta koji liče, ali zapravo nisu Parkinsonova bolest . Sa specifičnostima kliničkih ispoljavanja, značajem pravovremene dijagnoze i atipičnostima „atipičnih“ parkinsonizama upoznaće nas dr Milica Ječmenica Lukić .

Učešće na Simpozijumu je besplatno . U toku je akreditacija Simpozijuma i o detaljima bodovanja obavestićemo vas naknadno. Troškovi izdavanja potvrde za učesnike koji žele da preuzmu potvrdu o učešću, uključujući i broj KME bodova iznosiće 900 dinara.

Uz kolegijalne pozdrave,
Organizacioni odbor

200 godina od monografije Dž. parkinsona- Simpozijum

Poštovane kolege,
Obaveštavamo Vas da se 19. maja održava Simpozijum: „200 godina monografije Jamesa Parkinsona: šta je novo?“ koji će se održati 19. Maja u Svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti (ul. Knez Mihailova 35, Beograd), sa početkom u 9 sati. Sam sastanak će biti akreditovan, a učešće je besplatno (potvrda o broju bodova se plaća 900 dinara).

Ovim simpozijumom pridružujemo se međunarodnom obeležavanju značajnog datuma od koga zapravo i počinje istorija bolesti od koje boluje svaka 50. osoba starija od 65 godina. Odlučili smo se da proslavu obeležimo novinama u poslednjoj deceniji i posebno doprinosima grupe za izučavanje neurodegenerativnih bolesti Klinike za neurologiju KCS i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Program Simpozijuma i dopunske informacije nalaze u dokumentima u prilogu.

PROGRAM »

Uz kolegijalne pozdrave,
Organizacioni odbor

KME - Wilson-ova bolest

Drage kolege,
Podsećamo vas da će se KME na temu Wilson-ove bolesti, u organizaciji Klinike za neurologiju i Medicinskog fakulteta u Beogradu, održati 31.03.17. sa početkom od 09h u u velikoj sali dekanata Medicinskog fakultetau Beogradu. Cena kotizacije za učesnike je 2400din sa PDV-om. Kurs je akreditovan, program kursa je u prilogu.

PROGRAM »

Info-grupa Klinike za neurologiju KCS

SEKCIJA - VRANJE

Poštovani,
U ime Neurološke sekcije Srpskog lekarskog društva i Društva neurologa Srbije pozivamo Vas na tradicionalnu redovnu Sekciju koja će se održati u svečanoj Sali skupštine Grada Vranja, 7.aprila 2017. s početkom u 13 sati.

Prevoz će biti organizovan iz Beograda, 7.aprila 2017.godine ispred stajališta kod Sava centra u 7.00 sati i povratak istog dana u ranim večernjim satima.

Podsećamo kako je Sekcija akreditovana.

Satnica predavanja »

Predsednica Neurološke sekcije Srpskog lekarskog društva
prof dr Maja Žarkov i
predsednik Društva neurologa Srbije
prof dr Ranko Raičević

Belgrade Cleveland Meeting on Focal Cortical Dysplasia

Drage kolege i prijatelji,
Klinika za neurologiju u Beogradu, Cleveland Clinic u Ohaju (SAD) i Srpska akademija nauka i umetnosti sa ponosom najavljuju Sastanak o fokalnoj kortikalnoj displaziji (Belgrade-Cleveland Meeting on Focal Cortical Dysplasia) koji će se održati u Beogradu od 8. do 10. juna 2017. godine.

Belgrade Cleveland Meeting on Focal Cortical Dysplasia

Fokalne kortikalne displazije predstavljaju dominantan uzrok rezistentne epilepsije kod dece i odraslih. U stručnom smislu neurološka i epileptološka zajednica se trenutno nalazi na pragu značajnih otkrića i dostignuća u ovoj oblasti. Sastanak o fokalnoj kortikalnoj displaziji (Belgrade-Cleveland Meeting on Focal Cortical Dysplasia) biće prilika da se sa aktuelno vodećim stručnjacima iz Evrope i SAD intenzivno debatuje o aktuelnom razumevanju patofiziologije fokalne kortikalne displazije i pristupu hirurškom lečenju. Svi relevantni klinički aspekti će biti pokriveni: patologija, klinički tok, nalaz na neuroimidžingu, prehirurška evaluacija i kontroverze u pristupu ovoj čestoj patološkoj podlozi epilepsije. Isto tako, osnovni principi i mogući mehanizmi nastanka fokalnih kortikalnih displazija biće detaljno razrađeni.
Tokom sastanka značajan akcenat stavljen je na ilustrativne slučajeve hirurškog lečenja epilepsije usled fokalne kortikalne displazije.

Obaveštavamo Vas da je registracija počela, ali rok za prijavu određuje broj prijavljenih, s obzirom da je broj mesta ograničen.

Sve potrebne informacije možete pročitati na stranici www.astratravel.rs

U prilogu Vam dostavljamo program i satnicu Sastanka.

PROGRAM »

Ovo će biti jedinstvena prilika da se stekne novo znanje, razmene klinička iskustva i uporede različiti pristupi. Stoga Vas srdačno pozivamo u Beograd od 8. do 10. juna 2017. godine.

S poštovanjem,

Direktori Sastanka,
Prof. Dr Imad Najm, Prof. Dr Dragoslav Sokić, Dr Aleksandar J. Ristić

Obaveštenje o kursu kontinuirane edukacije

Poštovane kolege,
Obaveštavamo vas da će se KME na temu Wilson-ove bolesti, u organizaciji Klinike za neurologiju i Medicinskog fakulteta u Beogradu, održati 31.03.17. sa početkom od 09h u u velikoj sali dekanata Medicinskog fakultetau Beogradu.
Cena kotizacije za učesnike je 2400din sa PDV-om.
Kurs je u procesu akreditacije.

Info-grupa Klinike za neurologiju KCS

49th International Danube Neurology Symposium

Vreme: 21-22. april 2017.
Mesto: Budimpešta, Mađarska.

2. najava »

49th International Danube Neurology Symposium

Sastanak neurološke sekcije SLD

Poštovani/a,
Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na sastanak Neurološke sekcije SLD-a koji se tradicionalno održava u decembru na Vojnomedicinskoj akademiji. Teme ovog sastanka su moždani udar i multipla skleroza, a predavanja sledeća:

1. Prof. dr Marija Žarkov: TIA - kako je prepoznati?
2. Prof. dr Vesna Martić: Inflamatorne miopatije
3. Prof. dr Gordana Tončev: Terapijske novine u liječenju multiple skleroze
4. Dr Smiljana Kostić: Kognitivne izmjene kod bolesnika sa multiplom sklerozom

Sastanak ce se održati 16. decembra (petak) 2016. sa početkom u 12h i 30min u Amfiteatru (IV sprat) na VMA.

Srdačno,

Prof dr Ranko Raičević, predsednik Društva neurologa Srbije
Prof dr Marija Žarkov, predsednik Neurološke sekcije SLD
Asist. dr Željko Živanović, sekretar Neurološke sekcije SLD

Moždani udar - Izazovi

Poštovane koleginice i kolege,
Sa velikim zadovoljstvom Vas pozivamo na sada već tradicionalni skup "Moždani udar - Izazovi" koji se po šesti put održava 15. decembra 2016. godine od 9 do 18h u svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Beogradu.
Predavanja će održati naši ugledni gosti iz inostranstva, Prof. Valeria Caso iz Italije (predsednica Evropske Organizacije za Moždani udar), Prof. Charlotte Cordonnier iz Francuske i Prof. Hanne Christensten iz Danske, kao i naši eminentni stručnjaci: Prof. dr Ljiljana Beslać Bumbaširević, Prof. dr Nadežda Čovičković Šternić, Prof. dr Dejana Jovanović, Prof. dr Miroslav Marković, Doc. dr Jasna Zidverc Trajković, Asist. dr Aleksandra Pavlović, Asist. dr Milija Mijajlović, Asist. dr Predrag Stanarčević.
Na skupu će posebno biti fokusirani problemi moždanog udara kod žena i savremeni prinicipi sekundarne prevencije moždanog udara. Pozivamo Vas da svojim prisustvom uveličate ovaj skup, a u prilogu se nalazi detaljan program sastanka.

Preuzmite program »

Sa srdačnim pozdravom,

Prof. Dr Ljiljana Beslać Bumbaširević
Prof. Dr Dejana Jovanović
Asist. Dr Aleksandra M. Pavlović

Obeležen Svetski dan borbe protiv moždanog udara

Pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja u organizaciji Društva neurologa Srbije i Republičke stručne komisije za neurologiju (Grupa za cerebrovaskularnu bolest), a povodom obeležavanja Svetskog dana borbe protiv moždanog udara u Svečanoj sali Skupštine grada Beograda 29.10.2016. održan je Javni panel – Sadašnjost i perspektive lečenja moždanog udara.

Svetski dan borbe protiv moždanog udara
U sklopu nacionalnog programa , prevencija i lečenja cerebrovaskularnih bolesti u Republici Srbiji do 2021 godine u radu panela su učestvovali najznačajniji autoriteti iz ove oblasti, predstavnici izvršne vlasti i javnog života i predstavnici pacijenata. Moždani udar je treći vodeći uzrok obolevanja i umiranja u svetu, a u Srbiji prvi vodeći uzrok umiranja žena u bolničkoj populaciji. Po troškovima lečenja u većini zemalja sveta zauzima prvu ili drugu poziciju.

Svetski dan borbe protiv moždanog udara
Na samom otvaranju skupa predsednik Društva neurologa i načelnik Klinike za neurologiju na VMA pukovnik prof.dr Ranko Raičević naglasio je da kada je Srbija u pitanju, statistika je još sumornija i za prošlu godinu moždani udar je bio vodeći uzrok umiranja žena u bolničkim sredinama i drugi vodeći uzrok umiranja muške populacije u bolničkim sredinama.

Svetski dan borbe protiv moždanog udara
Važno je da što manje vremena prođe od prvih simptoma do odlaska kod lekara i primanja terapije, jer su tada šanse za preživljavanje i oporavak mnogo veće i baš zato je veoma važno uočiti simptome na vreme. Zabrinjavajući je trend porasta broja moždanih udara kod sve mlađih ljudi, zaključuje prof dr Ranko Raičević.

Svetski dan borbe protiv moždanog udara
Ovogodišnja kampanja nosi naziv: “Moždani udar je izlečiv”. Životi se mogu poboljšati boljom svesnošću, pristupom i akcijom. Jedan od značajnih razloga visoke smrtnosti od moždanog udara je nedovoljno znanje pacijenata o simptomima i hitnosti zato kod ove bolesti ne sme da bude kašnjenja, rečeno je na stručnom skupu.

Društvo neurologa Srbije

Svetski dan borbe protiv moždanog udara

Drage koleginice i kolege,
U organizaciji Društva neurologa Srbije, a povodom obeležavanja Svetskog dana borbe protiv moždang udara u Svečanoj sali Skupštine Grada Beograda 29.10.2016. s početkom u 18 časova bit će održan Javni panel – Sadašnjost i perspektive lečenja moždanog udara.
U radu panela će učestvovati najznačajniji autoriteti iz ove oblasti, predstavnici izvršne vlasti, javnog života i predstavnici pacijenata.
Moždani udar je prvi vodeći uzrok obolevanja i umiranja u svetu, a u Srbiji prvi vodeći uzrok umiranja žena u bolničkoj populaciji. Po troškovima lečenja u većini zemalja sveta zauzima prvu ili drugu poziciju.
Zbog ogromnog značaja za društvo u celini pozivamo vas da prisistvujete ovom sastanku, i na taj način uveličate ovaj događaj.

Predsednik DNS
Prof. dr Ranko Raičević

Stručni sastanak neurološke sekcije

U organizaciji neurološke sekcije i klinike za neurologiju VMA, a u koordinaciji s Društvom neurologa Srbije, se tradicionalno održava stručni sastanak u decembru. I ove godine 16. decembra u 12.30 časova u amfiteatru VMA ( 4. sprat) bit će održan sastanak sa temama iz moždanog udara i multiple skleroze. Skup je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Republike Srbije. Pozivamo vas da u što većem broju učestvujete na ovom skupu.

S nadom u skoro viđenje iskreno Vas pozdravljamo.

Predsednik DNS
Prof. dr Ranko Raičević

Predsednica neurološke sekcije SLD-a
Prof dr Maja Žarkov

SMERNICE ZA ORGANIZACIJU I UČEŠĆE NA ANF

Dana 04.06. 2016. održan je sastanak u sastavu Prof. dr Marina Svetel, Prof. dr Tomislav Babić, Prof. dr Silvio Bašić, Prof. dr Davor Sporiš i Prof. dr Ranko Raičević. Tema sastanka bila je uniformnost u organizaciji Adriatic Neurology Foruma, budući da se ovaj važan regionalni skup održava alternativno u organizaciji NeuroNET-a i Društva neurologa Srbije.

U tom smislu, postignut je sledeći dogovor:
1. Skup će trajati 5 dana, pri čemu će prvog dana biti Svečano otvaranje skupa, potom će uslediti tri radna dana, a poslednjeg dana će biti Okrugli sto na kome će organizatori iz Hrvatske i Srbije imati priliku da zajedno prodiskutuju o aktuelnom i budućem skupu.
2. Definisana je potreba da se ANF održava uvek u isto vreme, u skladu sa rasporedom važnih svetskih stručnih skupova (npr. nedelju dana nakon godišnjeg sastanka American Academy of Neurology) ili da se datum skupa zna godinu dana unapred zbog troškova putovanja.
3. Imena predavača iz Hrvatske će predlagati NeuroNET, dok će predavače iz Srbije predlagati Društvo neurologa Srbije.
4. O stranim predavačima će se zajedno dogovarati , pri čemu će aktuelni domaćin birati dva, a gost jednog stanog predavača. Stranim predavačima će biti plaćen put, smeštaj i kotizacija.(DNS po statutu plaća aviokartu u ekonomskoj klasi).
5. Predavačima iz regiona biće plaćen smeštaj i kotizacija, dok će preuzimanje troškova puta biti privilegija moderatora sesija.
6. Sesije će se održavati u periodu od 09 do najkasnije 14:30h, zaključno sa satelitskim simpozijumima.
7. U svakoj sesiji, sa izuzetkom odabranih predavanja, izlaganja će biti ograničena na maksimalno 20 minuta.
8. Sesija Mladih neurologa će se održavati prvog radnog dana skupa u popodnevnim časovima.
9. Mladi neurolozi čiji su radovi odabrani kao najkvalitetniji, imaće plaćen smeštaj i kotizaciju za naredni ANF, u slučaju da takođe pošalju rad za izlaganje, koji će Naučni odbor prihvatiti.
10. Kotizacija za Mlade neurologe će biti niža.
11. Učesnicima skupa, pozvanim predavačima, biće obezbeđena dva obroka – doručak i ručak.
12. Slušaocima sa plaćenom kotizacijom biće takođe obezbeđeni doručak i ručak, prisustvo svečanoj večeri i kongresni materijal sa sertifikatom o prisustvu.
13. Akreditaciju skupa vrši domaćin skupa.
14. Kada je domaćin skupa DNS, kotizacija za članove DNS i DMNS će biti niža za iznos dve godišnje članarine.

Beograd, 12.06.2016.

Predsednik DNS
Prof. dr Ranko Raičević

Izvještaj - Adriatic Neurology Forum 2016

U Bečićima je od 1. do 5. juna 2016. održan tradicionalni Adrijatik neurološki forum u organizaciji DNS-a. Skup je okupio preko 200 stručnjaka za epilepsiju, multiplu sklerozu i neurodegenerativna oboljenja, ali i drugih oblasti neurologije i graničnih disciplina.

Adriatic Neurology Forum 2016
Ukazujući na važnost postojanja Adriatic Neurology Foruma, utemeljenog sa namjerom da ujedini znanja naučnika ove oblasti iz regiona, predsjednik Društva Neurologa Srbije, prof.dr Ranko Raičević, otvarajući skup, izrazio je posebno zadovoljstvo zbog ispunjenja visoko postavljenih ciljeva krunisanih ovim kongresom.
Nakon ovoga uvodno predavanje održao je profesor Vladimir Kostić, predsednik SANU.
Nastupima učesnika Adriatic Neurology Foruma koji su u Bečiće doputovali iz Srbije, Crne Gore, BIH, Makedonije, Italije, Izraela, Slovenije, Češke, Austrije, Hrvatske, Velike Britanije, Turske, skup je opravdao naziv značajne međunarodne manifestacije.
Glavne teme ANF-a tradicionalno su Epilepsija, Multipla skleroza i Neurodegenerativna oboljenja, Poster sesija i Simpozijum mladih neurologa.
Prvi radni dan bio je obeležen aktualnim temama iz epileptologije, Hirurgije epilepsija i savremenog lečenja epileptičnohg statusa. Razgovaralo se potom o savremenoj prevenciji i terapiji moždanog udara dok je sam kraj dana bio planiran za poster sesiju.

Adriatic Neurology Forum 2016
Simpozijum “Multiple skleroze” pažnju je privukao baveći se sinaptomatijom u multiploj sklerozi, unapređenju lečenja kod pacijanata s multiplom sklerozom, biomarkerima odgovora na terapiju interferonom-beta, genetikom multiple skleroze, atrofijom mozga i autonomnim poremećajima u multiploj sklerozi. Magnetna rezonanca i transplatacija matičnih ćelija u multiploj sklerozi te neuromijelitis optika spektar s aktualnim i budućim terapijskim strategijama prethodili su zanimljivom okruglom stolu o terapijama lekovima koji menjaju prirodni tok bolesti s iskustvima u regionu kojim je završen drugi dan kongresa.
Na simpozijumu ”Neurodegenerativnih oboljenja” koja su na programu bila treći dan kongresa stručnjaci su se bavili nepredovanjem Parkinsonove bolesti i mogućim strategijama nelinearne progresije, Tourette sindromom, parkinsonizmom i vaskularnim bolestima mozga, DBS u distonijama, tardivnom diskinezijom, zatim istraživanjem Wilsonove bolesti, cerebelumom, nevoljnim pokretima autoimunolog porekla, vaskularnom demencijom, bihejvioralnim aspektom demencija. Isti su se dan na simpozijumu tražili odgovori na pitanja “Zašto nismo uspeli da izlečimo Alchajmerovu bolest” te koji su problem u ranoj dijagnostici Alchajmerove demencije.

Adriatic Neurology Forum 2016
Završnog dana predstavljeni su radovi članova Društva mladih neurologa Srbije (DMNS) i mladih neurologa regiona na teme endokrinih aspekata neurotraume, kombinovanog rizika pušenja i HLA-DRB1* 15 za nastanak multiple skleroze, hospitalnom registru osoba sa oboljenjem iz spektra Neuromijelitis optica, te o teoriji uma kod pacijenata sa hereditarnom ataksijom, iskustvima s primenom dekompresivne kraniotomije u lečenju pacijenata sa malignim infarktom u slivu srednje cerebrealne arterije, tretmanu pacijenata s simptomatskom epilepsijom , poremećajima pokreta u spavanju, analizi prediktivne vrednosti anamneze u evaluaciji bolesnika sa prvim tranzitornim gubitkom svesti, te kliničkom značaju rekanalizacije nakon intravenske trombolize kod akutnog ishemičnog moždanog udara.

Adriatic Neurology Forum 2016
Organizovan na način da odaje utisak ostvarenog iskustva u ispunjenosti programa raznim sadržajima, ANF je opravdao očekivanja i obavezao svaki naredni skup na značajnu dozu inovativnosti kao što je to bio slučaj sa kongresom stručnjaka u Budvi.

Predsednik DNS
Prof. dr Ranko Raičević

CONy Athens 2017 - Join Us

Next CONy Congress will take place in Athens, Greece, March 23-26, 2017. arhiva

CONy Mailshot

Join Us »

MEDIJI


Program simpozijuma

Na sledećem linku možete preuzeti program simpozijuma
*Belgrade Neuropathy Update* *2*

Program simpozijuma

Izvještaj – Adriatic Neurology Forum 2017

Na sledećem linku možete preuzeti izveštaj

Izveštaj ANF 2017.

ANF 2017 ANF 2017 ANF 2017 ANF 2017

desc

Video predavanja na Youtube-u.

arhiva

Predavanja u pdf arhivi DNS.