Već od osnivanja Društva mladih neurologa jedan od prvih postavljenih ciljeva bio je redovno održavanje škola za mlade neurologe, sa temama koje bi odražavale interes članova, ali i aktuelne tokove neurologije.

IZVEŠTAJ
VI Škola Mladih neurologa
na Paliću

Škola Društva mladih neurologa Srbije: Urgentne neurološke bolesti – dijagnostički postupak i lečenje

Vreme: 06-07.10.2017
Mesto: Palić, Srbija

Veliko nam je zadovoljstvo da izvestimo da je u izuzetnom prostoru Velike terase na Paliću uspešno održana šesta škola Društva mladih neurologa Srbije, a prva škola urgentne neurologije. Škola je ovog puta okupila 190 polaznika (od kojih je čak četvrtina lekara specijalista neurologije) iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Makedonije koji su imali prilike da za čuju savremene stavove za zbrinjavanje urgentnih neuroloških bolesnika. Ponosni smo na činjenicu da su među predavačima bili i najeminentniji regionalni stručnjaci za ovu oblast medicine predvođeni prof. dr Ljiljanom Beslać Bumbaširević, prof. dr Dejanom Jovanović i predsednikom Društva neurologa Srbije prof. dr Rankom Raičevićem.
Obuhvaćeni su modaliteti dijagnostike i lečenja urgentnih neuroloških bolesti, od prvog susreta sa bolesnikom u urgentnoj neurološkoj ambulanti do njegovog otpusta sa bolničkog lečenja. Dati su principi specifičnog zbrinjavanja kritično obolelog neurološkog bolesnika sa osvrtm na sve važne aspekte: stanje svesti, disanje, bol, motoriku, ali i komplikacije do kojih dolazi u toku bolesti. Uz saradnju sa kolegom neurohirurgom Doc. dr Vladimirom Baščarevićem su prikazane osnove zbrinjavanja bolesnika sa neurotraumom. Kao i do sada, akcentovan je praktičan pristup, te smo svaku sesiju zaokružili prikazima slučajeva uz pomoć kojih su predavači iz redova mladih neurologa nastojali da nam ilustrativno i pragmatično približe i podsete na neke od svakodnevnih situacija i dilema sa kojima se sreće neurolog u svom kliničkom radu i uz diskusiju ponude moguća rešenja.
Važan događaj u okviru škole je bila i svečana večera, ovog puta održana u prijatnom ambijentu Salaša Zvonka Bogdana, tokom koje su učesnici imali prilike da se upoznaju i druže u manje formalnim okolnostima.
U organizaciju škole je i ove godine uloženo mnogo entuzijazma, vremena i energije kako bi se dostojno prikazala ovako raznovrsna i složena problematika u kratkom vremenskom okviru. Zajednički utisak predavača i slušalaca je da smo u tome uspeli i izuzetno nam je drago zbog toga.
Dugujemo veliku zahvalnost farmaceutskim kućama koje su i ove godine prepoznale značaj škole i nesebično je pomogle, kao i svim predavačima i polaznicima koji su svojim prisustvom dali doprinos i smisao ovom događaju. Takođe, zahvaljujemo se kolegama koje nisu prisustvovale i preuzele teret većeg obima posla u neurološkim stanicama širom regiona.
Lepi utisci nas ohrabruju i daju novu snagu za pripremu sledeće škole Društva mladih neurologa Srbije koja će se održati sledeće godine i za temu imati demencije.

Predrag Stanarčević
sekretar Organizacionog odbora

Društvo neurologa Srbije

Prezentacija VI škole DMNS

Za pristup prezentaciji VI škole DMNS,
neophodna Vam je autorizacija DMNS.
Ukoliko ste učestvovali u školi,
pristupni podaci su Vam poslati putem email-a.

VI škola DMNS


Društvo neurologa Srbije
Društvo neurologa Srbije

ŠKOLA - NEUROMIŠIĆNE BOLESTI U KLINIČKOJ PRAKSI
IZAZOVI U DIJAGNOSTICI I LEČENJU
Palić, 2016.

U organizaciji Društva neurologa Srbije na Paliću od 14-15.oktobra 2016 godine organizovana je jubilarna V Škola Mladih neurologa Srbije “Neuromišićne bolesti u kliničkoj praksi-izazovi u dijagnostici i lečenju“.


Opširnije
DNS

ŠKOLA - DIJAGNOSTIČKI IZAZOVI
U MULTIPLOJ SKLEROZI,
Palić, 2015.

Ovo je četvrta škola Društva mladih neurologa Srbije održana od 04-05.09.2015. na Paliću.
Polaznici ove škole su imali priliku da se upoznaju sa najsavremenijim kriterijumima za postavljanje dijagnoze multiple skleroze (MS).


Opširnije
DNS

ŠKOLA EPILEPSIJA - LEČENJE EPILEPSIJE VOĐENO ETIOLOGIJOM, Palić, 2014.

Ovo je treća škola u nizu specijalizovanih kurseva iz populaciono najčešćih bolesti nervnog sistema.


Opširnije
DNS

ŠKOLA CEREBROVASKULARNIH BOLESTI, Palić, 2013.

Realnost je da će se svaki lekar u rutinskom radu susreti sa ovim oboljenjima, koja ostavljaju ozbiljan trag na svakodnevni život pogođenih osoba.


Opširnije
DNS

ŠKOLA
NEVOLJNIH POKRETA, Palić, 2012.


Prvog dana škole polaznici će imati prilike da se upoznaju sa osnovnim elementima etiologije, patogeneze, diferencijalne dijagnoze i terapijskog pristupa obolelima od Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma.


Opširnije
DNS