Već od osnivanja Društva mladih neurologa jedan od prvih postavljenih ciljeva bio je redovno održavanje škola za mlade neurologe, sa temama koje bi odražavale interes članova, ali i aktuelne tokove neurologije.

IZVEŠTAJ
VIII Škola mladih neurologa
na Paliću

Škola Društva mladih neurologa Srbije: ŠKOLA GLAVOBOLJA

Vreme: 04-05.10.2019.
Mesto: Palić, Srbija

Ovogodišnja škola mladih neurologa, koja se već osmi put po redu, u organizaciji Društva neurologa Srbije, održava na Paliću, bila je posvećena glavoboljama.

Predsednik Društva neurologa Srbije prof. dr Ranko Raičević i direktor Klinike za neurologiju KCS prof. dr Dragoslav Sokić, ocenili su Školu mladih neurologa kao vredan edukativni događaj, sada već prepoznatljiv u regionu, i ovim rečima priznanja i ohrabrenja otvorili njen rad.

Dvodnevni rad škole, 4. i 5. oktobra 2019. godine, u kome je učestvovalo 150 polaznika iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, uz svesrdnu pomoć dr Olivere Tamaš ispred Organizacionog odbora škole, predvodila je prof. dr Jasna Zidverc Trajković, okupivši oko sebe još 16 predavača iz ukupno 10 ustanova iz cele Srbije.

Prvi dan škole tematski je bio posvećen kliničkom i društvenom značaju glavobolja kao jednih od najprevalentnijih poremećaja u populaciji. Učesnicima su prikazani epidemiološki podaci koji ilustruju veliki društveni značaj glavobolja, a zatim i svi elementi dijagnostike neophodni u radu sa ovim pacijentima, od klasifikacije glavobolja, preko anamneze i fizikalnog i neurološkog pregleda, zaključno sa dopunskim dijagnostičkim postupcima. Klinički značaj glavobolje kao simptoma koji iza sebe može da ima najrazličitiju patološku osnovu, slikovito je prikazan izlaganjima na temu pojedinih kliničkih sindroma (hemikranijalna glavobolja, okcipitilna glavobolja, bol lica, bol u oku, glavobolja provocirana naporom ili položajem) i prikazima slučaja koje su prezentovali upravo mladi neurolozi pod supervizijom svojih mentora. Drugi dan škole, posvećen terapiji različitih tipova primarnih glavobolja, sa posebnim osvrtom na terapiju glavobolje u trudnoći kao stanju koje zahteva specifičan oprez, organizovan je na isti način, tako da mladi neurolozi pripremajući i prezentujući prikaze slučajeva pod mentorstvom, zapravo uče o glavoboljama i aktivno učestvuju u radu škole.

Svakako najdinamičniji deo programa škole predstavljali su paneli, jedan prvog i dva drugog dana, kroz koje su mladi neurolozi panelisti, rešavajući „zamršene“ kliničke slučajeve kroz međusobnu diskusiju, vođeni koordinatorima panela i uz pomoć publike, mogli da primene i provežbaju sve ono što su naučili o glavoboljama. Aplikacija za SMART telefone, uvedena od strane organizacionog odbora škole kao novina na prošlogodišnjoj školi demencija, i ove godine je kao aplikacija „Škola glavobolja“, značajno doprinela dinamizaciji rada škole, između ostalih funkcija i kao nezaobilazna pomoć u izvođenju panela.

Razmena znanja u toku dana upotpunjena je druženjem tokom večere na Salašu vinarije „Zvonko Bogdan“.

Uz utisak da je Škola mladih neurologa originalan događaj sa velikim edukativnim i kolegijalnim značenjem,

Ana Podgorac,
Institut za mentalno zdravlje

Društvo neurologa Srbije

Prezentacija Škole glavobolja

Pristup prezentaciji Škole glavobolja,
uz autorizaciju.

Škola glavobolja


Društvo neurologa Srbije
Društvo neurologa Srbije

Brošura Škole glavobolja

BROŠURA

IZVEŠTAJ
VII Škola Mladih neurologa
na Paliću

Škola Društva mladih neurologa Srbije: ŠKOLA DEMENCIJA

Vreme: 12-13.10.2018.
Mesto: Palić, Srbija

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je 12. i 13. oktobra 2018. godine po sedmi put na Paliću u organizaciji Društva neurologa Srbije, održana Škola za mlade neurologe, koja je ovaj put bila posvećena demencijama.

Škola je okupila oko 150 polaznika iz svih delova Srbije i regiona. Rukovodilac Škole bila je prof. dr Elka Stefanova, dok su njeni najbliži saradnici bili dr Gorana Mandić Stojmenović i dr Tanja Stojković. Predavači ovog skupa bili su: prof. dr Vladimir S, Kostić, prof. dr Elka Stefanova, prof. dr Ivana Novakov, dr Tanja Stojković, dr Gorana Mandić Stojmenović i dip. psiholog Biljana Salak, prof. dr Marija Semnic, dr Smiljana Kostić, dr Mirjana Petrović i dr Vuk Milošević.

U prvoj sesiji polaznici škole su imali priliku da čuju predavanja o kognitivnim domenima i upoznaju se sa specifičnostima pregleda pacijenata sa poremećajem pamćenja, kao i sa osnovnim neuropsihološkim skalama. Nakon toga, polaznici su upoznati sa konceptom subjektivnog i blagog kognitivnog poremećaja, kao i Alzheimerovom bolešću, uključujući najnovije dijagnostičke kriterijume, kliničke prezentacije, genetske osnove i markere oboljenja, kao i neurovizuelizacione tehnike koje se koriste u procesu postavljanja dijagnoze. Takođe, imali si priliku da se upoznaju sa osnovama demencije sa Lewy-jevim telima. Predavanja su pratila ilustrativni prikazi slučajeva, koje su prezentovali klinički lekari i specijalizanti Klinike za neurologiju, KCS i kao i mlađi lekari drugih univerzitetskih gradova. Drugog dana polaznici su, takođe kroz predavanja i prikaze slučajeva, upoznati sa kliničkim ispoljavanjem i dostupnim dodatnim dijagnostičkim procedurama u oblasti fronto-temporalne lobarne degeneracije i rapidno progresivne demencije.

Sa ponosom želimo da Vam prezentujem da je Organizacioni odbor Škole na čelu sad dr Oliverom Tamaš u skladu s vremenom i tehnologijom komunikacija koja nam stoji na raspolaganju, započeo razvoj Škole konstituisanjem aplikacije na platformi mobilne tehnologije komunikacija, tj. aplikacije za SMART telefone, pod nazivom – Škola demencija. Aplikacija je pored svih korisnih informacija omogućila aktivno učešće polaznika u panel diskusiji, što je doprinelo još boljem usvajanju novih saznanja. Posebnu ulogu u Školi imali su koordinatori panel diskusija prof. dr Nataša Mišković Dragašević, dr. Smiljana Kostić, dr Igor Petrović i dr Vladana Marković koji su svojim pitanjima i potpitanjima sve polaznike Škole uveli u svet diferencijalne dijagnoze, etiologije, pravovremene dijagnostike i terapije demencija. Naime, polaznici Škole imali su prilike da, po prvi put u Školi mladih neurologa, učestvuju u panelima, gde su prikazane ilustrativne kliničke situacije i data je prilika panelistima da primene znanja stečena tokom škole i to kroz aktivnu diskusiju, ali isto tako i publici kroz proces on-line glasanja.

Školu je obogatio i društveni program koji se odigrao na salašu „Zvonko Bogdan“ gde su mladi neurolozi zajedno sa predavačima učestvovali u karaoka partiju.

Škola za mlade neurologe realizovana je uz nesebičnu pomoć farmaceutskih kompanija: Actavis, Krka, Hemofarm, Goodwill Pharma, Merck, Mylan, Richter Gedeon, Roche, Pharma Swiss, kojima se i ovim putem iskreno zahvaljujemo. Tehnički organizator Škole bila je agencija ASTAKOS.

Tanja Stojković i Gorana Mandić
sekretari Organizacionog odbora

Društvo neurologa Srbije

Prezentacija Škole demencija

Pristup prezentaciji Škole demencija,
uz autorizaciju.

Škola demencija


Društvo neurologa Srbije
Društvo neurologa Srbije

Informator Škole demencija

INFORMATOR

ŠKOLA - URGENTNE NEUROLOŠKE BOLESTI
DIJAGNOSTIČKI POSTUPAK I LEČENJE
Palić, 2017.

U organizaciji Društva neurologa Srbije na Paliću od 06-07.oktobra 2017 godine organizovana je VI Škola Mladih neurologa Srbije "Urgentne neurološke bolesti – dijagnostički postupak i lečenje".


Opširnije    Pristup prezentaciji VI Škole uz autorizaciju
DNS

ŠKOLA - NEUROMIŠIĆNE BOLESTI U KLINIČKOJ PRAKSI
IZAZOVI U DIJAGNOSTICI I LEČENJU
Palić, 2016.

U organizaciji Društva neurologa Srbije na Paliću od 14-15.oktobra 2016 godine organizovana je jubilarna V Škola Mladih neurologa Srbije “Neuromišićne bolesti u kliničkoj praksi-izazovi u dijagnostici i lečenju“.


Opširnije    Pristup prezentaciji V Škole uz autorizaciju
DNS

ŠKOLA - DIJAGNOSTIČKI IZAZOVI
U MULTIPLOJ SKLEROZI,
Palić, 2015.

Ovo je četvrta škola Društva mladih neurologa Srbije održana od 04-05.09.2015. na Paliću.
Polaznici ove škole su imali priliku da se upoznaju sa najsavremenijim kriterijumima za postavljanje dijagnoze multiple skleroze (MS).


Opširnije    Pristup prezentaciji IV Škole uz autorizaciju
DNS

ŠKOLA
NEVOLJNIH POKRETA, Palić, 2012.


Prvog dana škole polaznici će imati prilike da se upoznaju sa osnovnim elementima etiologije, patogeneze, diferencijalne dijagnoze i terapijskog pristupa obolelima od Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma.


Opširnije    Pristup prezentaciji I Škole uz autorizaciju
DNS