Već od osnivanja Društva mladih neurologa jedan od prvih postavljenih ciljeva bio je redovno održavanje škola za mlade neurologe, sa temama koje bi odražavale interes članova, ali i aktuelne tokove neurologije.

ŠKOLA
NEUROVIZUALIZACIONIH
METODA

Škola Društva mladih neurologa Srbije

Naziv Škole: “Škola neurovizualizacionih metoda”
Rukovodilac Škole: prof. dr Šarlota Mesaroš
Datum održavanja: 08-09.10.2021.
Mesto održavanja: Palić, Srbija
Tehnički organizator Škole: ASTAKOS

Drage kolege,
sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da će se ove godine održati IX škola Društva mladi neurologa Srbije posvećena vizualizacionim tehnikama u neurologiji.

Prijava za školu planirana je od 01. do 30. septembra 2021. sa napomenom da je broj polaznika ograničen na 150 i da zapravo broj prijavljenih određuje rok prijave. Nakon svih popunjenih mesta, prijava za školu se automatski završava.

Škola je predviđena za članove Društva mladih neurologa Srbije (DMNS) sa redovnom uplatom članarine.
Kotizacija za članove DMNS iznosi 1500 dinara. Svim polaznicima Škole je obezbeđen stručni materijal, smeštaj na bazi prenoćišta sa doručkom (08.10.2021), dva ručka i svečana večera. Prenoćište dan ranije ili kasnije je moguće uz sopstvenu nadoknadu, ili uy pomoć farmaceutskih kompanija sa napomenom da ovu potrebu označite u online prijavi.

Škola je zamišljena tako da se posle svakog teoretskog predavanja o određenom entitetu prikažu tipični slučajevi bolesti, neuroradiološki nalazi i panel diskusija.

Organizacioni odbor Škole

Društvo neurologa Srbije

Program
Škole neurovizualizacionih metoda

Preuzmite program Škole na sledećem linku

PROGRAM ŠKOLE

Apstrakt
Škole neurovizualizacionih metoda

APSTRAKT

Škola Društva mladih neurologa Srbije
ŠKOLA GLAVOBOLJA
Palić, 2019.

U organizaciji Društva neurologa Srbije na Paliću 12. i 13. oktobra 2019. godine organizovana je VIII Škola Mladih neurologa Srbije "ŠKOLA GLAVOBOLJA".


Opširnije    Pristup prezentaciji VIII Škole uz autorizaciju
DNS

Škola Društva mladih neurologa Srbije
ŠKOLA DEMENCIJA
Palić, 2018.

U organizaciji Društva neurologa Srbije na Paliću 12. i 13. oktobra 2018. godine organizovana je VII Škola Mladih neurologa Srbije "ŠKOLA DEMENCIJA".


Opširnije    Pristup prezentaciji VII Škole uz autorizaciju
DNS

ŠKOLA - URGENTNE NEUROLOŠKE BOLESTI
DIJAGNOSTIČKI POSTUPAK I LEČENJE
Palić, 2017.

U organizaciji Društva neurologa Srbije na Paliću od 06-07.oktobra 2017 godine organizovana je VI Škola Mladih neurologa Srbije "Urgentne neurološke bolesti – dijagnostički postupak i lečenje".


Opširnije    Pristup prezentaciji VI Škole uz autorizaciju
DNS

ŠKOLA - NEUROMIŠIĆNE BOLESTI U KLINIČKOJ PRAKSI
IZAZOVI U DIJAGNOSTICI I LEČENJU
Palić, 2016.

U organizaciji Društva neurologa Srbije na Paliću od 14-15.oktobra 2016 godine organizovana je jubilarna V Škola Mladih neurologa Srbije “Neuromišićne bolesti u kliničkoj praksi-izazovi u dijagnostici i lečenju“.


Opširnije    Pristup prezentaciji V Škole uz autorizaciju
DNS

ŠKOLA - DIJAGNOSTIČKI IZAZOVI
U MULTIPLOJ SKLEROZI,
Palić, 2015.

Ovo je četvrta škola Društva mladih neurologa Srbije održana od 04-05.09.2015. na Paliću.
Polaznici ove škole su imali priliku da se upoznaju sa najsavremenijim kriterijumima za postavljanje dijagnoze multiple skleroze (MS).


Opširnije    Pristup prezentaciji IV Škole uz autorizaciju
DNS

ŠKOLA
NEVOLJNIH POKRETA, Palić, 2012.


Prvog dana škole polaznici će imati prilike da se upoznaju sa osnovnim elementima etiologije, patogeneze, diferencijalne dijagnoze i terapijskog pristupa obolelima od Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma.


Opširnije    Pristup prezentaciji I Škole uz autorizaciju
DNS