Već od osnivanja Društva mladih neurologa jedan od prvih postavljenih ciljeva bio je redovno održavanje škola za mlade neurologe, sa temama koje bi odražavale interes članova, ali i aktuelne tokove neurologije.

ŠKOLA GLAVOBOLJA

Drage kolege,

sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da će se ove godine održati VIII škola Društva mladih neurologa Srbije posvećena glavoboljama.

Naziv Škole: “Škola glavobolja”
Datum održavanja: 04. - 05. oktobar 2019.
Mesto održavanja: Velika terasa, Palić.
Tehnički organizator Škole: ASTAKOS

Škola je predviđena za članove Društva mladih neurologa Srbije (DMNS) sa redovnom uplatom članarine.
Kotizacija za članove DMNS iznosi 1500 dinara. Svim polaznicima Škole je obezbeđen stručni materijal, smeštaj na bazi prenoćišta sa doručkom (04.10.2019), dva ručka i svečana večera. Prenoćište dan ranije ili kasnije je moguće uz sopstvenu nadoknadu, sa napomenom da ovu potrebu označite u online prijavi.

Škola je zamišljena tako da se posle svakog teoretskog predavanja o određenom entitetu prikažu tipični slučajevi bolesti, video prikazi i panel diskusija.

Program škole možete preuzeti na sledećem linku:

PROGRAM


Društvo neurologa Srbije

Vidimo se uskoro!

U ime Organizacionog odbora Škole
Olivera Tamaš

IZVEŠTAJ
VII Škola Mladih neurologa
na Paliću

Škola Društva mladih neurologa Srbije: ŠKOLA DEMENCIJA

Vreme: 12-13.10.2018.
Mesto: Palić, Srbija

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je 12. i 13. oktobra 2018. godine po sedmi put na Paliću u organizaciji Društva neurologa Srbije, održana Škola za mlade neurologe, koja je ovaj put bila posvećena demencijama.

Škola je okupila oko 150 polaznika iz svih delova Srbije i regiona. Rukovodilac Škole bila je prof. dr Elka Stefanova, dok su njeni najbliži saradnici bili dr Gorana Mandić Stojmenović i dr Tanja Stojković. Predavači ovog skupa bili su: prof. dr Vladimir S, Kostić, prof. dr Elka Stefanova, prof. dr Ivana Novakov, dr Tanja Stojković, dr Gorana Mandić Stojmenović i dip. psiholog Biljana Salak, prof. dr Marija Semnic, dr Smiljana Kostić, dr Mirjana Petrović i dr Vuk Milošević.

U prvoj sesiji polaznici škole su imali priliku da čuju predavanja o kognitivnim domenima i upoznaju se sa specifičnostima pregleda pacijenata sa poremećajem pamćenja, kao i sa osnovnim neuropsihološkim skalama. Nakon toga, polaznici su upoznati sa konceptom subjektivnog i blagog kognitivnog poremećaja, kao i Alzheimerovom bolešću, uključujući najnovije dijagnostičke kriterijume, kliničke prezentacije, genetske osnove i markere oboljenja, kao i neurovizuelizacione tehnike koje se koriste u procesu postavljanja dijagnoze. Takođe, imali si priliku da se upoznaju sa osnovama demencije sa Lewy-jevim telima. Predavanja su pratila ilustrativni prikazi slučajeva, koje su prezentovali klinički lekari i specijalizanti Klinike za neurologiju, KCS i kao i mlađi lekari drugih univerzitetskih gradova. Drugog dana polaznici su, takođe kroz predavanja i prikaze slučajeva, upoznati sa kliničkim ispoljavanjem i dostupnim dodatnim dijagnostičkim procedurama u oblasti fronto-temporalne lobarne degeneracije i rapidno progresivne demencije.

Sa ponosom želimo da Vam prezentujem da je Organizacioni odbor Škole na čelu sad dr Oliverom Tamaš u skladu s vremenom i tehnologijom komunikacija koja nam stoji na raspolaganju, započeo razvoj Škole konstituisanjem aplikacije na platformi mobilne tehnologije komunikacija, tj. aplikacije za SMART telefone, pod nazivom – Škola demencija. Aplikacija je pored svih korisnih informacija omogućila aktivno učešće polaznika u panel diskusiji, što je doprinelo još boljem usvajanju novih saznanja. Posebnu ulogu u Školi imali su koordinatori panel diskusija prof. dr Nataša Mišković Dragašević, dr. Smiljana Kostić, dr Igor Petrović i dr Vladana Marković koji su svojim pitanjima i potpitanjima sve polaznike Škole uveli u svet diferencijalne dijagnoze, etiologije, pravovremene dijagnostike i terapije demencija. Naime, polaznici Škole imali su prilike da, po prvi put u Školi mladih neurologa, učestvuju u panelima, gde su prikazane ilustrativne kliničke situacije i data je prilika panelistima da primene znanja stečena tokom škole i to kroz aktivnu diskusiju, ali isto tako i publici kroz proces on-line glasanja.

Školu je obogatio i društveni program koji se odigrao na salašu „Zvonko Bogdan“ gde su mladi neurolozi zajedno sa predavačima učestvovali u karaoka partiju.

Škola za mlade neurologe realizovana je uz nesebičnu pomoć farmaceutskih kompanija: Actavis, Krka, Hemofarm, Goodwill Pharma, Merck, Mylan, Richter Gedeon, Roche, Pharma Swiss, kojima se i ovim putem iskreno zahvaljujemo. Tehnički organizator Škole bila je agencija ASTAKOS.

Tanja Stojković i Gorana Mandić
sekretari Organizacionog odbora

Društvo neurologa Srbije

Prezentacija Škole demencija

Pristup prezentaciji Škole demencija,
uz autorizaciju.

Škola demencija


Društvo neurologa Srbije
Društvo neurologa Srbije

Informator Škole demencija

INFORMATOR

ŠKOLA - URGENTNE NEUROLOŠKE BOLESTI
DIJAGNOSTIČKI POSTUPAK I LEČENJE
Palić, 2017.

U organizaciji Društva neurologa Srbije na Paliću od 06-07.oktobra 2017 godine organizovana je VI Škola Mladih neurologa Srbije "Urgentne neurološke bolesti – dijagnostički postupak i lečenje".


Opširnije
DNS

ŠKOLA - NEUROMIŠIĆNE BOLESTI U KLINIČKOJ PRAKSI
IZAZOVI U DIJAGNOSTICI I LEČENJU
Palić, 2016.

U organizaciji Društva neurologa Srbije na Paliću od 14-15.oktobra 2016 godine organizovana je jubilarna V Škola Mladih neurologa Srbije “Neuromišićne bolesti u kliničkoj praksi-izazovi u dijagnostici i lečenju“.


Opširnije
DNS

ŠKOLA - DIJAGNOSTIČKI IZAZOVI
U MULTIPLOJ SKLEROZI,
Palić, 2015.

Ovo je četvrta škola Društva mladih neurologa Srbije održana od 04-05.09.2015. na Paliću.
Polaznici ove škole su imali priliku da se upoznaju sa najsavremenijim kriterijumima za postavljanje dijagnoze multiple skleroze (MS).


Opširnije
DNS

ŠKOLA EPILEPSIJA - LEČENJE EPILEPSIJE VOĐENO ETIOLOGIJOM, Palić, 2014.

Ovo je treća škola u nizu specijalizovanih kurseva iz populaciono najčešćih bolesti nervnog sistema.


Opširnije
DNS

ŠKOLA CEREBROVASKULARNIH BOLESTI, Palić, 2013.

Realnost je da će se svaki lekar u rutinskom radu susreti sa ovim oboljenjima, koja ostavljaju ozbiljan trag na svakodnevni život pogođenih osoba.


Opširnije
DNS

ŠKOLA
NEVOLJNIH POKRETA, Palić, 2012.


Prvog dana škole polaznici će imati prilike da se upoznaju sa osnovnim elementima etiologije, patogeneze, diferencijalne dijagnoze i terapijskog pristupa obolelima od Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma.


Opširnije
DNS