IX škola DMNS

“Škola neurovizualizacionih metoda”

ON - LINE PRIJAVA


ON-LINE PRIJAVA

Član DNS.
Član DMNS.

* Napomena:
DMNS okuplja lekare starosne dobi do 40 godina (1980. god) i starije godište ukoliko je polaznik škole u statusu specijalizanta.

SMEŠTAJ

Smeštaj - ponuda

Jednokrevetna
Dvokrevetna

Jedna noć 08.10.2021.
Dve noći 07.10. i 08.10.2021.

NAČIN PLAĆANJA EKSTRA NOĆENJA

Plaćanje preko računa
Plaćanje kreditnom karticom
Plaćanje vrši Sponzor**

Važne napomene:

Društvo neurologa Srbije

Informacije vezane za Covid 19 pandemiju: za učešće u Školi neophodno je dostaviti potvrdu o vakcinaciji, preležanoj bolesti u proteklih šest meseci, negativan PCR test ili negativan brzi antigenski test na SARS – CoV–2 ne stariji od 72h.

Kotizacija: Škola je predviđena za članove Društva mladih neurologa Srbije (DMNS) sa redovnom uplatom članarine.
Kotizacija za članove DMNS iznosi 2000 dinara, odnosno 40 evra u dinarskoj protivvrednosti za kolege iz regiona – redovne članove DMNS, što podrazumeva jednogodišnju članarinu i kotizaciju za stručni skup, ukoliko članarina do sada već nije regulisana putem računa.

Napomena: Prednost u registraciji imaju kolege članovi DMNS zaključno sa 1980. godištem, a ukoliko nakon registracije preostanu slobodna mesta regitsracija će biti omogućena i članovima DNS. Kotizacija za članove DNS iznosi 120 evra za jedno i 150 evra za dva prenočišta u dinarskoj protivvrednosti.

Svim polaznicima Škole je obezbeđen stručni materijal, smeštaj na bazi prenoćišta sa doručkom (08.10.2021), dva ručka, tri kafe pauze i svečana večera.

Društvo neurologa Srbije