Članovi predsedništva

Predsednik Društva
neurologa Srbije

Prof. dr Ranko Raičević
Klinika za neurologiju, Vojnomedicinska akademija
Crnotravska br.17
11 000 Beograd, Srbija
+381 11 266 11 22
rankoraicevic@yahoo.com

Prethodni predsednik Društva
neurologa Srbije

Akademik Vladimir S. Kostić
Klinika za neurologiju, Klinički centar Srbije
Dr Subotića starijeg 6, Poštanski pregradak 12
11129 Beograd 102, Srbija
Tel: +381 11 268 55 96 
Fax: +381 11 268 45 77
vladimir.s.kostic@gmail.com

Zamenik predsednika Društva
neurologa Srbije

Prof. dr Dragoslav Sokić
Klinika za neurologiju, Klinički centar Srbije
Dr Subotića starijeg 6, Poštanski pregradak 12
11129 Beograd 102, Srbija
Tel: +381 11 268 55 96 
Fax: +381 11 268 45 77
dsokic@gmail.com

Generalni sekretar Društva neurologa Srbije

Prof. dr Marina Svetel
Klinika za neurologiju, Klinički centar Srbije
Dr Subotića starijeg 6, Poštanski pregradak 12
11129 Beograd 102, Srbija
Tel: +381 11 268 55 96 
Fax: +381 11 268 45 77
marinasvetel@gmail.com

Blagajnik Društva
neurologa Srbije

Dr sc. med. Aleksandar Ristić
Klinika za neurologiju, Klinički centar Srbije
Dr Subotića starijeg 6, Poštanski pregradak 12
11129 Beograd 102, Srbija
Tel: +381 11 268 55 96 
Fax: +381 11 268 45 77
aristic@eunet.rs

Predsednik Društva mladih neurologa Srbije

Dr Mirjana Stojković
Klinika za neurologiju, Vojnomedicinska akademija
Crnotravska 17
11021 Beograd
+ 381 11 266 11 22
mirjana.neuro@gmail.com

Ostali članovi predsedništva

Prof. dr Marija Žarkov, Klinika za neurologiju, Novi Sad
Prof. dr Mirjana Spasić, Klinika za neurologiju, Niš
Prof. dr Miroslava Živković, Klinika za neurologiju, Niš
Prof. dr Gordana Tončev, Klinika za neurologiju, Kragujevac
Doc. dr Toplica Lepić, Klinika za neurologiju, VMA, Beograd
Prof. dr Tanja Pekmezović, Institut za epidemiologiju, Beograd
Prof. dr Nebojša Jović, Klinika za dečiju neurologiju i psihijatriju, Beograd
Ass. dr Željko Živanović, Klinika za neurologiju, Klinički centar Vojvodine
Dr Milan Savić, Specijalna bolnica za cerebrovaskularne bolesti Sveti Sava, Beograd
Dr Mirjana Gavrić, Opšta bolnica, Užice
Dr Livija Despenić, Opšta bolnica, Subotica
Dr Gordana Radojičić, Opšta bolnica, Vranje
Dr Vesna Milev, Opšta bolnica, Valjevo
Dr Marija Grunauer, Klinika za neurologiju,VMA, Beograd
Dr Olivera Tamaš, prethodni predsednik DMNS, Opšta bolnica, Subotica