XI/XVII Kongres neurologa Srbije
sa međunarodnim učešćem

Društvo neurologa Srbije


Kongres

Izveštaj sa Nacionalnog kongresa neurologa Srbije
sa međunarodnim učešćem

Dragi prijatelji,

Sa velikim zadovoljstvom želim da sa vama podijelim utiske o nedavno završenom 11/17 Nacionalnom Kongresu neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem, koji je održan u Beogradu od 24-26. novembra prošle godine.

Kongresu je prisustvovalo blizu 900 osoba, 600 ljekara, 180 medicinskih tehničara, i preko 100 osoba iz farmaceutske industrije i udruženja pacijenata od neuroloških oboljenja. Sem ovog u radu Kongresa učestvovali su studenti Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, i Univerziteta odbrane kao i studenti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Održano je i 5 edukativnih kurseva na kojemu je dozvoljeno prisustvo i licima bez plaćene kotizacije. Kursevi su evaluacionim testovima u cjelini ocijenjeni odličnom ocjenom.

Kongres je pored 5 glavnih tema koji su bile predstavljene sa po dva simpozijuma sa eminentnim predavačima iz zemlje i inostranstva, imao i simpozijume iz neurotraume, kliničke neurofiziologije, neurologije regiona, a poseban simpozijum je imalo Društvo neurologa Republike Srpske koje je i zvaničan partner kongresa. U cjelini, a o tome svjedoče i rezultati evaluacije Kongres je ocijenjen najvišim ocjenama i u segmentu organizacije ali i kvaliteta predavanja.

Poseban segment Kongresa je celodnevni simpozijum mladih neurologa Srbije koji je održan prvog dana kongresa u udarnom termunu sa ogromnom posećenošću kolega iz čitavog regiona koji predstavljaju već polovinu učesnika ovog događaja.

Okrugli stolovi o najvažnijim neurološkim temama bili su mjesto za diskutovanje iskustava zemalja regiona po svim ključnim pitanjima savremene neurologije.

Poster sesije su predstavljene sa blizu 100 poster prezentacija, a najbolji posteri obe sesije i najbolji poster kongresa su novčano nagrađeni.

Na Kongresu je odlučeno da sledeći nacionalni kongres bude održan u Kragujevcu.

Kongres je veoma dobro o obimno medijski propraćen kako u Srbiji tako i regionu.

Na samom kraju želio bih da naglasim je nacionalni Kogres tradicionalno uspio da uspješno obuhvati kako naučnu tako i socijalnu dimenziju, na veliku radost kako organizatora tako i učesnika.

Sa velikom radošću očekujem buduće stručne skupove i iskreno vas pozdravljam.

Pukovnik prof. dr Ranko Raičević
Predsednik Društva neurologa Srbije

Međunarodni kongres neurologa i
Škola urgentne neurologije

SASTANAK

20.06.2017.

Dragi prijatelji,

Kako se približavaju najznačajniji sastanci neurološke zajednice ove godine:

Međunarodni kongres neurologa u Beogradu od 24.-26.novembra 2017
Škola urgentne neurologije na Paliću od 6.-7.10.2017.

Molim Vas da dana 20.06.2017. u 12 časova u biblioteci klinike za neurologiju Vojnomedicinske akademije dođete na sastanak radi preciziranja i definisanja modaliteta učešća na oba skupa.

Molimo Vas da do tad imate potpuno spremne teme satelitskih simpozijuma sa predavačima jer će to biti predmet razmatranja programskog i organizacionog odbora. Program , satnica i svi tehnički podaci vezani za Međunarodni kongres su na stranici KONGRESA

Srdačan pozdrav,

Predsednik Društva neurologa Srbije
Pukovnik prof. dr Ranko Raičević

Drugo obaveštenje

XI/XVII Kongres neurologa Srbije
sa međunarodnim učešćem

24.11-26.11.2017.g

Dragi prijatelji,

Sa zadovoljstvom vas obavještavam da će se u Beogradu, od 24.11-26.11. održati XI/XVII Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem.

Ovo je najznačajniji neurološki sastanak u ovoj godini koji naizmjenično organizuju akademski centri Republike Srbije. Organizator kongresa je Društvo neurologa Srbije, a tehnički organizatori su Klinika za neurologiju Kliničkog centra Srbije i Klinika za neurologiju Vojnomedicinske akademije. Gost kongresa je Društvo neurologa Republike Srpske.

Glavne teme kongresa su:
1. Cerebrovaskularna oboljenja
2. Epilepsija
3. Multipla skleroza
4. Neurodegenerativne bolesti

Prvog dana Kongresa biće održano 5 edukativnih kurseva.

Takođe, tradicionalno se održava Simpozijum mladih neurologa i Simpozijum medicinskih tehničara neurološke struke. Poster sesije predstavljaju težišno opredelljenje za prikazivanje rezultata rada neurološke zajednice i imaju veliki značaj i na ovom sastanku.

Uz ovo predviđeno je održavanje tri okrugla stola uz učešće vodećih autoriteta sa prostora bivše države : Problemi i perspektive neurologije u regionu; Mjesto Jedinica za moždani udar; Subspecijalizacije u neurologiji.

Predviđeno je i održavanje satelitskih simpozijuma farmaceutske industrije.

Predavači na Kongresu biće najistaknutija imena naše neurologije, kao i kolege sa prostora bivše države, ali i predavači iz Evrope.

Sa velikom radošću očekujemo vaš dolazak i učešće u radu sastanka.
Za OO Kongresa

Predsednik Društva neurologa Srbije
Pukovnik prof. dr Ranko Raičević

Mediji

XI/XVII Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem XI/XVII Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem

Arhiva

X/XVI Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem | LINK

IX/XV Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem | PDF

Izveštaj o Nacionalnom Kongresu u Beogradu 2013. | PDF