Kongres

Izveštaj sa X/XVI kongresa neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem

X/XVI kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem je održan u Novom Sadu od 22. do 24. oktobra 2015. godine u Master centru Novosadskog sajma. Organizator Kongresa je bilo Društvo neurologa Srbije, a domaćin Klinika za neurologiju Kliničkog centra Vojvodine.

X/XVI Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem
Svečano otvaranje Kongresa je proteklo radno i svečano – prisustvovalo je 350 učesnika, – a skupu su se pozdravnim rečima obratili predsednik Udruženja neurologa Srbije akademik Vladimir Kostić, državni sekretar Ministarstva zdravlja Republike Srbije doc. dr Ferenc Vicko, pokrajinska sekretarka za zdravlje, demografiju i socijalnu politiku prof. dr Vesna Kopitovic i predsednik Organizacionog odbora Kongresa prof. dr Marija Žarkov.

X/XVI Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem

Potom je dr Vladimir Sakač, predsednik Naučnog društva za istoriju zdravstvene kulture Vojvodine i hroničar naše bolnice, upoznao auditorijum sa zanimljivim podacima iz istorije medicine Novog Sada, ispričanim kroz istoriju grada. Profesor Ranko Raičević, upravnik neurologije na Vojnomedicinskoj akademiji, je uručio nagradu ”Dr Laza K. Lazarević“ za izuzetan naučni doprinos u neurološkim naukama našem vrhunskom stručnjaku, prof. dr Nadeždi Šternić-Čovičković, koja je tom prilikom održala prigodno predavanje. Sam kraj svečanog otvaranja ulepšali su tamburaši orkestra Društva lekara Vojvodine, koji postoje već 30 godina.

Sledeći provereno dobar koncept prethodnog kongresa, rad Kongresa se odvijao kroz tri glavne teme: cerebrovaskularne bolesti, epilepsije i neurodegenerativne bolesti, koje su bile obrađene u okviru 12 mini simpozijuma, potom kroz 20 satelitskih simpozijuma u organizaciji farmaceutskih kuća, kao i kroz 15 poster sesija na kojima je prezentovano 125 radova iz zemlje i inostranstva. Pored navedenih, mladi neurolozi su se predstavilisa dva mini simpozijuma, a u želji da se i druge neurološke oblasti prezentuju sa najnovijim stručnim stavovima, po jedan mini simpozijum je organizovan iz neuromišićnih bolesti, neurogenetike, kao i glavobolja usled povećanog intrakranijalnog pritiska. Na dan otvaranja Kongresa organizovano je pet edukativnih kurseva, namenjenih prvenstveno mladim neurolozima, sa temama koje su oni sami izabrali: urgentni neurološki sindromi, osnove neuroimidžinga, postupak sa bolesnikom obolelim od epilepsije, novine u algoritmu za lečenje multiple skleroze i drugih demijelinacionih bolesti i metaboličke encefalopatije.

U ovako koncipiranom sadržaju kongresa, svoje znanje i iskustvo na auditorijum je prenelo ukupno 84 predavača iz svih univerzitetskih centara u zemlji, kao i 11 renomiranih predavača iz inostranstva. Iz cerebrovaskularnih bolesti, po prvi put kod nas je promovisana mehanička endovaskularna terapija već etablirana u svetu u okviru svojih indikacija, a data su i novija saznanja o novim, odnosno direktnim oralnim antikoagulantnim lekovima kao, takođe, revolucionarnim pomakom u primarnoj i sekundarnoj prevenciji ishemijskog moždanog udara uslovljenog nevalvularnom atrijalnom fibrilacijom. U okviru sesije o neurodegenerativnim bolestima, pored prikaza savremenih dijagnostičko-terapijskih algoritama, značajan broj predavača je prikazao svoje rezultate istraživanja o novim genetskim mutacijama i biološkim markerima neurodegenerativnih bolesti. U okviru tema iz epilepsija, predstavljeni su rezultati petogodišnjeg perioda operativnog lečenja farmakorezistentnih epilepsija kod nas, koji nas svrstavaju u red renomiranih centara za ovaj visokospecijalizovan oblik lečenja epilepsija, kao i nova saznanja o farmakoterapiji epilepsija i simptomatskih epilepsija.

Od velikog broja postera, od kojih su mnogi bili stručno, metodološki i tehnički izuzetni, moderatori pojedinih sesija su izabrali 10 najboljih, a centralna komisija u sastavu prof. dr Marine Svetel (predsednik), prof. dr Ksenije Božić, prof. dr Svetlane Miletić-Drakulić i prof. dr Toplice Lepić (članovi), je izabrala jedan, najbolji.Kao najbolji poster Kongresa, koji je dobio nagradu „Prof. dr Zvonimir Lević“, izabran je rad Ive Stanković i saradnika pod naslovom Psihijatrijske i kognitivne manifestacije u ranoj fazi Parkinsonove bolesti’.

X/XVI Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem

Nagrada „Dr Laza K.Lazarević“ za izuzetan naučni doprinos u neurološkim naukama i ove godine je dodeljena jednom domaćem i jednom stranom stručnjaku. Kao laureat ove nagrade, Prof. Laslo Čiba (Debrecin, Mađarska), najpoznatiji vaskularni neurolog Mađarske, osnivač Društva za neurosonologijuMađarske i raniji predsednik Evropskog neurosonološkog udruženja, kao i profesor po pozivu na Univerzitetu u Beogradu i Novom Sadu, održao je predavanje o mestu i značaju neurosonologije u prošlosti i sadašnjosti. Prof. Nadežda Čovičković-Šternić, takođe laureat ove nagrade, predstavila je svoj kompletni radni opus kroz značajna dostignuća iz oblasti neurodegenerativnih i cerebrovaskularnih bolesti.

Celokupan stručni koncept Kongresa, pažljivo osmišljen, ne bi urodio plodom da nije bilo toliko slušalaca – neurologa i neuropsihijatara – iz svih krajeva naše zemlje, kao i znatnog broja kolega iz okruženja: Crne Gore, Makedonije, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, Hrvatske. Ukupno 670 učesnika podelilo je između sebe svoja saznanja i iskustva, kao nemerljiv učinak Kongresa.

Paralelno sa Kongresom neurologa, u istom periodu i na istom mestu održan je i IV simpozijum neuroloških sestara i tehničara Srbije. Prepoznajući svoje mesto u profesionalnom timu u svakodnevnom radu na klinikama, kao i značaj profesionalne edukacije medicinskih sestara, i sveobuhvatne rehabilitacije neuroloških pacijenata, neurološke sestre su organizovale dvodnevni stručni skup sa učešćem 115 zainteresovanih, i 36 održanih predavanja.

I na kraju, umesto ocene kongresa od strane organizatora, daćemo vam uvid u zvaničnu ocenu kongresa od strane svih polaznika: aktuelnost tema Kongresa, primenljivost naučenog u svakodnevnom radu, originalnost programa, sve je u više od 50% anketa ocenjeno sa najvišom ocenom. Sa prosečnom ocenom kongresa od 4,51 možemo da budemo više nego zadovoljni, a i ponosni što smo uspeli da na najvišem nivou organizujemo ovako velik i značajan skup neurologa.

Možemo samo da poželimo sledećim organizatorima kongresa za dve godine da budu još bolji!

U ime Organizacionog odbora kongresa,
Prof. dr Marija Žarkov.

Mediji

X/XVI Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem X/XVI Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem

Arhiva

IX/XV Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem | PDF

Izveštaj o Nacionalnom Kongresu u Beogradu 2013. | PDF