XI/XVII Kongres neurologa Srbije
sa međunarodnim učešćem

Društvo neurologa Srbije


Kongres

Međunarodni kongres neurologa i
Škola urgentne neurologije

Drage kolege,

U prilogu je Program Kongresa u kome su pored rasporeda predavanja i satelitskih simpozijuma definisani i brojevi poster prezentacija koji moraju biti ispoštovani kod postavljanja postera.

PROGRAM i INFO KONGRESA »

Sa velikom radošću vas očekujemo,
Pukovnik prof. dr Ranko Raičević
Predsednik Društva neurologa Srbije

Međunarodni kongres neurologa i
Škola urgentne neurologije

SASTANAK

20.06.2017.

Dragi prijatelji,

Kako se približavaju najznačajniji sastanci neurološke zajednice ove godine:

Međunarodni kongres neurologa u Beogradu od 24.-26.novembra 2017
Škola urgentne neurologije na Paliću od 6.-7.10.2017.

Molim Vas da dana 20.06.2017. u 12 časova u biblioteci klinike za neurologiju Vojnomedicinske akademije dođete na sastanak radi preciziranja i definisanja modaliteta učešća na oba skupa.

Molimo Vas da do tad imate potpuno spremne teme satelitskih simpozijuma sa predavačima jer će to biti predmet razmatranja programskog i organizacionog odbora. Program , satnica i svi tehnički podaci vezani za Međunarodni kongres su na stranici KONGRESA

Srdačan pozdrav,

Predsednik Društva neurologa Srbije
Pukovnik prof. dr Ranko Raičević

Drugo obaveštenje

XI/XVII Kongres neurologa Srbije
sa međunarodnim učešćem

24.11-26.11.2017.g

Dragi prijatelji,

Sa zadovoljstvom vas obavještavam da će se u Beogradu, od 24.11-26.11. održati XI/XVII Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem.

Ovo je najznačajniji neurološki sastanak u ovoj godini koji naizmjenično organizuju akademski centri Republike Srbije. Organizator kongresa je Društvo neurologa Srbije, a tehnički organizatori su Klinika za neurologiju Kliničkog centra Srbije i Klinika za neurologiju Vojnomedicinske akademije. Gost kongresa je Društvo neurologa Republike Srpske.

Glavne teme kongresa su:
1. Cerebrovaskularna oboljenja
2. Epilepsija
3. Multipla skleroza
4. Neurodegenerativne bolesti

Prvog dana Kongresa biće održano 5 edukativnih kurseva.

Takođe, tradicionalno se održava Simpozijum mladih neurologa i Simpozijum medicinskih tehničara neurološke struke. Poster sesije predstavljaju težišno opredelljenje za prikazivanje rezultata rada neurološke zajednice i imaju veliki značaj i na ovom sastanku.

Uz ovo predviđeno je održavanje tri okrugla stola uz učešće vodećih autoriteta sa prostora bivše države : Problemi i perspektive neurologije u regionu; Mjesto Jedinica za moždani udar; Subspecijalizacije u neurologiji.

Predviđeno je i održavanje satelitskih simpozijuma farmaceutske industrije.

Predavači na Kongresu biće najistaknutija imena naše neurologije, kao i kolege sa prostora bivše države, ali i predavači iz Evrope.

Sa velikom radošću očekujemo vaš dolazak i učešće u radu sastanka.
Za OO Kongresa

Predsednik Društva neurologa Srbije
Pukovnik prof. dr Ranko Raičević

Mediji

XI/XVII Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem XI/XVII Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem

Arhiva

X/XVI Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem | LINK

IX/XV Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem | PDF

Izveštaj o Nacionalnom Kongresu u Beogradu 2013. | PDF