XII/XVIII Kongres neurologa Srbije
sa međunarodnim učešćem

Društvo neurologa Srbije


Kongres

Prvo obaveštenje

XII/XVIII Kongres neurologa Srbije
sa međunarodnim učešćem

28.11-01.12.2018.

Drage kolege, dragi prijatelji,

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da će se XII/XVIII Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem održati u hotelu “Šumarice“ u Kragujevcu od 28.11-01.12. 2019. godine. Datum održavanja kongresa se poklapa sa 60 godina od osnivanja neuropsihijatrijske službe u Kragujevcu.

Organizator kongresa je Društvo neurologa Srbije, a tehnički organizatori su Klinika za neurologiju Kliničkog centra Kragujevac i Fakultet medicinskih nauka, Univerziteta u Kragujevcu.

Glavne teme kongresa su:
1. Cerebrovaskularna oboljenja
2. Neuromišićne bolesti
3. Glavobolje i bol u neurologiji
4. Funkcionalni neurološki poremećaji i psihijatrijski komorbiditeti

Prvog dana Kongresa biće održano nekoliko edukativnih kurseva.

Takođe, tradicionalno se održavaju minisimpozijumi iz oblasti koje nisu glavne teme kongresa, okrugli stolovi iz oblasti značajnih za neurološku zajednicu, Simpozijum mladih neurologa i Simpozijum medicinskih tehničara neurološke struke.

Predviđeno je i održavanje satelitskih simpozijuma farmaceutske industrije.

Poster sesije koje prikazuju rezultata rada neurološke zajednice takođe imaju veliki značaj na ovom kongresu.

Predavači na Kongresu biće najistaknutija imena naše neurologije, kao i kolege sa prostora bivše države, ali i predavači iz Evrope.

Radujemo se ponovno sastanku u Kragujevcu.

Za organizacioni odbor kongresa

Predsednik Društva neurologa Srbije
Pukovnik prof. dr Ranko Raičević
Predsenik organizacionog odbora kongresa
Prof dr Gordana Tončev

Mediji

Program kongresa

U PRIPREMI »

Prijavni list

U PRIPREMI »

XI/XVII Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem XI/XVII Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem

Arhiva

XI/XVII Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem | LINK

X/XVI Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem | LINK

IX/XV Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem | PDF

Izveštaj o Nacionalnom Kongresu u Beogradu 2013. | PDF