Predavanja - 2015

1.Memorijski ishod kod pacijenata sa hirurški lečenom meziotemporalnom epilepsijom | pdf
2. Mijastenija gravis udružena sa antitelima prema mišić-specifičnoj tirozin kinazi | pdf
3. Osnovi savremene neurogenetike | pdf

Predavanja
Prvi susret Društva mladih neurologa Srbije
Beograd 2012.

1. DMNS | pdf
2. Pregled strane literature | pdf
3. Opšte informacije | pdf
4. Strategija pretraživanja | pdf
5. Glavobolje | pdf
6. Miastenija gravis | pdf
7. Mišićne distrofije i miopatije | pdf
8. ALS i polineuropatije | pdf
9. Tumori CNS-a | pdf
10. Demencije | pdf
11. Parkinsonova bolest | pdf
12. Nevoljni pokreti | pdf
13. Multipla skleroza | pdf
14. Neuroimunologija | pdf
15. Epilepsije | pdf
16. Poremećaji spavanja | pdf
17. Dečija neurologija | pdf
18. Cerebrovaskularne bolesti | pdf
19. Urgentna neurologija | pdf
20. Neurointenzivna nega | pdf

neurovesti

Predavanja
Evropska škola glavobolja
Beograd 2012.

1. Bendtsen - TTH treatment | pdf
2. Bendtsen - TTH pathophysiology | pdf
3. Cicek WB - Headache in children and adolescents | pdf
4.Cicek WB - Other primary headaches | pdf
5. Jensen - Comorbidties to TTH | pdf
6. Jensen - Epidemiology and Burden Belgrade | pdf
7. Jensen - Posttraumatic High and low headache RJ 2012 | pdf
8.Pekmezovic - Epidemiology of TACs | pdf
9. Pekmezovic - Epidemiology of TTH | pdf
10. Podgorac - Cranial neuralgias | pdf
11. Podgorac - Headache and reproductive life | pdf
12. Podgorac - Paroxysmal hemicrania and other TACs | pdf
13. Radojicic - Medication overuse headache | pdf
14. Radojicic - Prophylactic migraine treatment | pdf
15. Radojicic - Secondary headache cases | pdf
16. Sretenovic - Classification and clinical picture of TTH | pdf
17. Sretenovic - Pharmacological treatment of TACs | pdf
18. Sternic - MIGRAINE CLASSIFICATION | pdf
19. Sternic - MIGRAINE PATOPHYSIOLOGY | pdf
20. Tasorelli - Acute treatment of migraine | pdf
21. Tassorelli - Cervicogenic and secondary headaches | pdf
22. Tassorelli - Clinical picture TACs | pdf
23. Vukovic - Diagnostics in headache | pdf
24. Vukovic - Headache in elderly | pdf
25. Vukovic -Headache in emeregency | pdf
26. who_atlas_headache_disorders | pdf
27. Zidverc - Classification of headaches | pdf
28. Zidverc - Comorbidities of migraine | pdf
29. Zidverc - Pathophysiology of TACs | pdf
30. Zvan - CLINICAL FIGURE MIGRAINE 2012 | pdf
31. Zvan - TEMPORTOMANDIBULAR PAIN | pdf

neurovesti

Predavanja
Novine u terapiji neuroloških oboljenja
Kragujevac 2012.

Novine u terapiji neuroloskih oboljenja | pdf

neurovesti