IZVEŠTAJI
Društva neurologa Srbije

- Izveštaj sa VI. škole mladih neurologa na Paliću - 2017. | pdf
- Izveštaj sa V. škole mladih neurologa na Paliću - 2016. | pdf
- Izveštaj sa Adriatic Neurology Forum - a - 2016. | pdf
- Izveštaj sa X/XVI kongresa neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem - 2015. | pdf
- Izveštaj sa simpozijuma Funkcionalni neurološki poremećaji: Interdisciplinarni pristup - 2015. | pdf
- Izveštaj sa Četvrte škole za mlade neurologe „Dijagnostički izazovi u multiploj sklerozi“ - 2015. | pdf
- Izveštaj dobitnika Odluke o usavršavanju „Dr Laza K. Lazarević“ – Bayer - 2015. | pdf
- Izveštaj sa škole epilepsija “Lečenje epilepsije vođeno etiologijom” - 2014. | pdf
- Izveštaj sa sastanka “46th International Danube Neurology Symposium in cooperation with Adriatic Neurology Forum” - 2014. | pdf
- Izvještaj sa I srpskog simpozijuma o neuropatijama sa međunarodnim učešćem - 2014. | pdf
- Izveštaj sa Treće zimske škole nevoljnih pokreta za mlade neurologe - The International Parkinson and Movement Disorder Society- European Section, 3rd annual MDS-ES Winter School for Young Neurologists - 2014. | pdf
- Izveštaj iz Prve Škole o cerebrovaskularnim bolestima 2013. | pdf
- Izveštaj sa IX/XV Kongresa neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem 2013. | pdf
- Izveštaj sa svetskog kongresa Neurosonologije - Sofija, Bugarska 17 - 20 oktobar 2013. | pdf
- Izveštaj sa sastanka NUGS 2013. | pdf
- Kurs hirurgije epilepsija, Mecavnik 2013. | pdf
- Izveštaj sa sastanka „Adriatic Neurology Forum“ 2013. | pdf
- Izveštaj prvog dobitnika stipendije "Laza K. Lazarević" - Sabrina Hadžiosmanović Gec 2013 | pdf.
- Izveštaj sa sastanka Novine u terapiji neuroloških oboljenja 2012 | pdf.
- Sastanak Nacionalnog udruženja za glavobolje Srbije 2012. | pdf
- Škola nevoljnih pokreta - Palić 2012. | pdf
- VIII susret neurologa Srbije i Crne Gore 2012. | pdf
- Evropska škola glavobolja 2012. | pdf
- Prvi susret mladih neurologa Srbije 2012. | pdf
- Challenges in Stroke IV 2012. | pdf
- Sastanak - Sveti Sava - Neurodijagnostika i terapija akutnog moždanog udara 2012. | pdf

neurovesti